23.03.-Пета постна

Св.Пелагия м.; Св.Отон иг.
Кръстът чрез Христа се превърна в знак на силен характер, на любов и вярност до смърт.
Кръстът е знак на вътрешна сила, а да носиш кръста, означава да се движиш по пътя на вътрешната сила.
Да бягаш от кръста означава да бягаш от житейските борби, да отстъпваш пред похотта на плътта.
Исус ни освободи от жалкото човешко съществуване, което, иска да върви само по гладки, посети с рози и лилии пътища, без катастрофи, без злополуки. Чувстваш ли силата, която напира в теб, когато  приемеш нещастието или отричането и произнесеш примирителното“Да, Отче!“
Хелианд
„Хората се преценяват според това, колко силно и дълбоко могат да страдат“.
Нитче
„Колкото е по-тъмна нощта, толкова по-ясно светят звездите“.
„Дарувано вам е заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него“(Фил.1,19).
Ако искате да видите клип за Исус кликнете -т&list=PLKZ0W9ZA9cPwTunn0tJe7O2YdToq3SRQy&index=250ук

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

22.03.-Пета постна

св.Лея вд.; св. Октавиян м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Когато си помисля…
какви пътища, тежки и дълги
с окървавени нозе изминах,
без да имам светлина,
без нищо да ме огрява.
И пътувах , самотен, изоставен…
и знаех само това: Така трябва да бъде!
Но най-сетне стигнах до кръстопът
и си помислих: сега силите ми се изчерпиха.
Тогава намерих Едного, Който пред мен е вървял
по самотния твърд и дълъг път
с наранени нозе, натоварен с кръст.
И страданието ми се превърна в радост.                                                                                    Когато си помисля…
Анна Фрайн от Кране
„Ти си наш образец, наша утеха, наша помощ по житейския път към Бога.О , Ти, божествени Сине, в бедната дреха на нашата смъртна плът!“
От. Арнолд Янсен
„Който иска да върви след Мене, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста и ме  последва“(Мк 8, 34).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

21.03.-Пета постна

СВ.Яков изп. м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Най-достойната жертва, принесена на Бога е тази, с която Му жертваме свободната си воля.
По-свободни сме тогава, когато зависим напълно от Бога.
Никога няма да сме сигурни и  добре защитени, както и да сме щастливи, ако не се предоставим всецяло в ръцете на Бога.
Защото  Бог е любов. Затова нека да се молим така: Отче наш…да бъде  волята Ти, както на небето, така и на земята“.
Нека смело да кажем:

Господи, тук са ръцете ми!       
Постави в тях, каквото имаш!
Вземи от тях, каквото искаш!
Води ме където искаш!

Господи, тук са очите ми!
Запази им светлината!
Вземи им светлината!

Нека да виждам или – да ослепея!
Във всичко да се изпълни волята Ти!
Волята Ти е само любов, също и за мен!
„Ето ида да изпълня Твоята воля“(Евр. 10, 9).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Пета постна

20.03.2018год.-Св.Параскева, мъченица
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Исус овладя живота с всичките негови изисквания и условности.Той знаеше какви са изискванията на Бога по отношение на молитвата, жертвите и предаността.
Ако следваме примера Му, ние сме на добър път и ще овладеем като Него живота.

ДЕЙНОСТИ В ЕНОРИЯТА

Една от дейността на сестрите-францисканки е подготовката на децата за Първо Причастие и на по-големите за Миропомазание. Много търпение, труд и най-вече много любов влагат те в самата подготовка. Да запознаят децата стъпка по стъпка с небесните тайни, с които постепенно ще бъдат запознати. Занятията се извършват в самия манастир.През него са минали стотици деца. Със сигурност за тях манастира е едно от любимите места.Това е „Духовна школа- за  среща с Бога“.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

18.03.-Неделя-Пета постна

Св. Кирил Йерусалимски, епископ-386год.
Св.  Александър,епископ и мъченик в Йерусалим-250год.

ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Само ние, християните, имаме по-добро схващане за човешкото достойнство от езичниците, от техните мъдреци, просветлени само от светлината на разума. Те наричат човека „чудо“,“сърце’, „ядка на света“, „най-хубавото творение“, „цар на всички твари“.
Какво да кажем ние просветени от вярата? Ние не трябва да говорим за човешко достойнство, а за божествено достойнство,  получено от благодатта. Защото благодатта ни извежда от границите на природата, издига ни така високо, че ставаме не само други хора, но и повече от хора, ставаме същества с божествен произход.
О, ужасен грях, който отделяш човека от близостта на Бога!
Грехът представлява най-ужасното убийство, защото той убива в нас божествения живот.
Бди над всичките си пътеки! Не върши никакъв грях!
„Не знаете ли, че вие сте храм Божи и Духът Божи живее във вас?“(1 Кор. 3, 16).

Групата на „Скаутите“ е най-доброто явление сред младежите. Под ръководството на с.Елка, те правят чудеса. Молитви, песни, лагери, мисионерска дейност и разнообразни инициативи. Една от техните инициативи през изминалата седмица е-събиране на хартия,стъкло и пластмаса.Много труд вложиха младежите в събирането на суровините. Средствата ще бъдат за подпомагане на техните бъдещи проекти.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

19.03. Свети Йосиф

19.03.-Църквата чевства Свети Йосиф-Земният баща на Исус и целомъдрен съпруг на Дева Мария, празник от 1621год.
„Моят многообичан съпруг св. Йосиф чийто празник чествате днес, трябва да ви служи за пример, по-специално на съпрузите и бащите на семейство.Нека Светото семейство ви ръководи и служи за пример във всяко отношение.Необходимо е днешните семейства да намерят време да бъдат заедно, да вършат нещата заедно и най-вече да се молят заедно.
Св.Йосиф и аз с най-голяма сила се застъпваме за вас, за да се прояви светостта на тези семейства. Мнозина днес не разбират важността на духовния път и водят прекалено светски живот. Нека  св. Йосиф бъде техен водач и закрилник, той , който пазеше моя Божествен син и мене от света.Той ще ви помогне,   ако го помолите да ви подкрепя, и ще бъде закрилникът на вашите семейства.“
Апостолат на святото майчинство-Марк И. Миравал,С.Т.Д.
Понеделник, 23. 03. 1987г.-15,50ч. Видение на  Света Богородица

Молитва към Свети Йосиф
О, мой обични Св. Йосиф,
Теб определи Всемогъщият Бог за покровител и защитник на светото семейство. Моля те , бъди и мой покровител!
Във Витлеемската пещера, ти първи пое и прегърна току-що роденото дете-Исус. Ти и Дева Мария Му пеехте песнички при скромната Му люлчица.Изпълнен със Свети Дух,скромен и търпелив, ти всичко правеше с усмивка.
Твоите очи се изпълваха със сълзи от умиление, когато чуваше да казват:“Не е ли този Йосифовият син?“.(Лука 4:22)
Уповавайки се на твоята милост аз прибягвам към теб, о, достоен съпруг на девицата на девиците-Дева Мария. Твоята сила се простира над всички мои нужди.Ти, който правиш възможно това, което изглежда невъзможно, хвърли един любвеобилен бащински поглед към мен!
Коленича пред теб макар и грешен, осмелявам се да те моля да чуеш молитвите ми и да се застъпиш за мен пред Исус Христос-пред Този, който приемаше да бъде наричан твой Син и който винаги те почиташе като свой баща.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

17 03.-Четвърта постна

Св.Патрик архиепископ, апостол на Ирландия -416год.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
„Мъката и скръбта, задръж за себе си,
с ближния говори за радостите само,
защото собствени неволи има всеки доста,
как би могъл още и чуждите да носи?
Но ти, ти интересувай се за чуждите страдания.
Нека ги разказват на твоето тихо сърце.
вземи всичко върху себе си и покажи го на Господа.
Такъв Той иска да бъдеш, такъв Той те обича.
Тогава и раните ти тежки ще излекува,
ще оздравееш от Неговия мир.
Мъката и скръбта задръж ги за себе си,
пред Господа само ги изплачи, но с никого не говори“            Елисавета Дюкер
Елисавета Дюкер
„Често пъти развеселявах други и съвсем накрая мислех за себе си.Аз служих, а наградата е мирът“.                                                                                      Франц Вебер
„Скъпи приятели, ако знаехте, какво чудо върши любовта.Мнозина заради себе си, бяха добри и към другите“.                                                                       Макс Бевер
„Никой да не търси своята полза, а всеки  ползата на другите“(1 Кор. 10, 24).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

16.03.-Четвърта постна

Св.Иларий и Тациян м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
От край време, присъщо е на Църквата да се издига, когато е наранена, да напредва, когато е усамотена, да се обогатява, когато е нападната.                        Св. Иларий
Църквата става по-достойна, колкото по-дълго воюва със света. Нейните благодатни победи блестят по-светло, нейните небесни пътища изглеждат по-чудесни“.
Фабер
„Живей със Църквата, когато скърби и плаче!
Живей със Църквата, когато ликува!
Живей със Църквата, бъди и верен до смърт!
Живей със Църквата, тя единствена те води към Бога!“
Кирхенблат
Смело напред! Бог още живее и Той няма да изостави Църквата, независимо от това колко високо ще се издигат бурните вълни.
„Гонени биваме, но не изоставени, повалени биваме, но не загиваме“(2 Кор. 4. 9)

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

15.03.-четвърта постна

Св. Лукреция д.м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
В последния час на живота ни ще видим всичко, което сме мислили, говорили и вършили. Ще видим и всичко онова, което сме могли да  кажем, да извършим, но не сме използвали небесните благодати.
Също така ще разберем какво въздействие са оказали нашите думи и дела на другите.                                                                                    Св. Климент Мария Хофбауер
„При смъртта ни добрите дела ще кажат на всеки един от нас: Ние сме твои чеда, ще останем при теб и заедно с теб ще излезем на съд“.
Лавренти Юктинияни
Да вършим непрекъснато добро! Снопите, които ще отнесем в съда, трябва да са пълни с добри  мисли, добри желания, добри думи и добри дела“.
„Не занемарявайте дарбата, която е във вас“(1 Тим 4, 14).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

14.03.-Четвърта постна

СВ.Матилда съпруга на   Хенрих 1  и майка на св. Бруно  архиепископ наКьолн-968г
Св.Павлина монахиня
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
О, бедна изоставена Божия слава! Ти си чужденка на земята. Никой не иска да знае за теб. Светът е студен. Грехът ти нанася нови и нови удари. Ти лежиш просната пред нашите врати, а хората не ти обръщат внимание.Бедна божия слава без подслон!                                                                       Фабер
Наистина, Бог е изтласкан в ъгъла на своята земя.
Аз пък от сърце ти казвам: Всичко за твоята слава! Всичко от любов към Теб!
от.Баум
„Ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за божия слава вършете“(1Кор.10,31)

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

13.03-4 постна

Св. Патриция-мъченица
Св.Христина-девица и мъченица в Персия
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
„Когато говориш, думите ти нека бъдат по-добри от мълчанието ти“.
„Видиш ли, че някой скърби, иди и го утеши!
Сърцето му няма да остане твърдо,
нито да отхвърли вниманието мило.
Ако си щастлив не го разгласявай,
защото хората няма да те разберат.
Ако си в затруднение пак не се оплаквай,
защото няма кой да те пожали“.                                Емил Ертър
„Колкото по-нежен, благороден и сериозен е човек, толкова по-проницателен е погледът му за доброто в другите.“
Нажалените  сърца са съдове, в които всичките напитки  вкисват. Истински смирен е онзи, който остава такъв  не при  хвалби, а при  укор“.                           Жан Паул
Приятелството е истинско, когато вземе участие в радост и скръб.
„Негово творение сме ние, създадени в Христа за добри дела,  що Бог е предназначил да вършим“(Еф.2.10).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Четвърта постна

Попътна храна за всеки ден
12.03.2018г.                                                                                                                                          Който не може да обуздава езика си той носи в себе си опасна болест.Обуздавай мислите си, когато си сам, а езика си, когато си в обществото!
Прочети внимателно  следния откъс от св.Иаков, 3,5-10, и го съблюдавай.
„Молиш се до изтръпване на коленете и си                                                               въ
образяваш, че си любимо дете на Бога.
Само да не беше този остър тон                                                                                              и да имаше катинар пред устата си!“                                                                                          Нека всеки човек бъде бърз в слушане, бавен в говорене, бавен на гняв.“(Иаков, 1 19).

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Тридница-Трети ден

Днес 11.03.2018г. е трети ден на Тридницата.
Литургията в 10.00ч. беше отслужена от о. Христо в съслужение с о.Ивелин. Тя беше много тържествена, защото беше съпроводена  от вълшебните звуци на органа и гласовете на момичетата от хорът и силния глас на Янко.На Литургията присъства и хорът от Германия.В края на Литургията беше изнесено и Светото Причастие за Обожаване.О.Димитър изпълни Литания в чест  на Исус Христос, под съпровод на органа.Гостите също  изпълниха няколко техни песни.Те звучаха фантастично.В сравнение с другите два дни, храма почти беше пълен.Верните си отидоха с пълни сърца от тази тържествена литургия.
12.00 ч. – Следваха 7-те Болки  на Дева Мария.
13.00-15.00ч. – Молитви, песни, четива от Молитвена група на Дева Мария.
15.00-16.00ч. -Свет час-Думи на Благодарност към Исус Христос в Светото Причастие и вълшебна музика.
16.15-Вечерна Молитва
16.35-Света Броеница
17.00-Проповед.Тържествен Евхаристичен Благослов.
В своята проповед, о.Христо подчерта необходимостта от нашето Покаяние за да бъдем в мир с Бога. За последен път беше изнесено Светото Причастие за Обожаване.
Тридницата завърши с Тържествен Евхаристичен Благослов с тримата свещеници -о.Христо, о. Димитър и о. Евелин в изпълнение на химна Тебе, Боже Хвалим.И така приключи Тридницата в нашата Енория. Дано Исус Христос да е останал доволен от нашите молитви и хвалебствия. А пък ние от наша страна, да помислим дали има нещо в нашия характер, което може да бъде поправено през Постното време, за да можем с чисти сърца да посрещнем Исус Христос при Неговото Възкресение.

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени

Тридница-Втори ден

Днес 10.03.2018г. е Втория ден от Тридницата в нашата Енория.                                                                       В този ден храма, значително се изпълни с верни.На Литургията от 10.00ч. имаше много деца, тези, които се подготвят за Първо Причастие. Литургията се отслужи от о.Христо в съслужение на о.Ивелин.
В своята проповед о. Христо предаде придчата за “ Молитвата на фарисея и митаря“.Той препоръча нашата молитва да не бъде , като тази на фарисея.О.Димитър завърши Литургията с Литания за Пресвето Сърце Исусово.Всички Литургии и Проповеди бяха заснети от водещата на канал М-Мариана Станчева .Тя ще ги излъчи чрез своя канал , за да могат хиляди други , които не са присъствували, да станат съпричастни с духа на Тридницата.
Часовете от 13.00-15.00ч. се запълваха с молитви, песни и псалми от членове на молитвената група на Дева Мария към Енорията.
По време на Светия час о. Димитър отправи много хвалебствени думи към Исус Христос в Светото Причастие.Редуваха се божествени думи с божествена музика, изпълнена от Янко Павлов на органа.
По време на вечерната проповед о.Христо размишлява върху начина на четене на Евангелието.Той посъветва верните да четат „Животът на светците“. Всеки да се ръководи от светец  с живот подобен на неговия.
Литургията завърши с благослов на о. Христо със Светото Причастие и о.Димитър.
Накрая хорът завърши вечерта с песента „Исусе мили“ в съпровод на органа.

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени

Тридница

Днес 9.03.2018г. -Петък
В дните 9.10.11. март ще се състои Тридница в нашата Енория. А за трите дни програмата е следната:
07.00 Света Литургия
10.00 Света Литургия с проповед, излагане на Светото Причастие.Възможност за изповеди
12.00 ч. Седем Болеви на Дева Мария
15.00 ч. Свет час.
16.15 ч. Вечерна молитва
16.35 ч. Света Броеница
17.00 ч. Проповед. Тържествен Евхаристичен Благослов.
Проповядва о.Христо Табаков – енорист на с. Житница
В Неделя на Литургията в 10.00ч. ще гостува Госпъл хор от Феригенщат – Германия
Днес в петък, макар да е работен ден,през целия ден в храма се чуваше,тържествената музика на органа, молитви, песни, хвалебствени химни към Светото Причастие и размишления върху Страданията на  Исус Христос.

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени

8-ми март

8.03.2018г.-Международен ден на жената
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЖЕНИ ПО СВЕТА !
Жената на нашето време
Тъжно е да се отбележи колко много е била унижавана и пренебрегвана жената през вековете.Мъжът е налагал своя владетелски авторитет над нея.Правото на по-силния е било считано винаги за най- доброто.
Исус е проявил ново разбиране относно жените, които по негово време са били презирани и пренебрегвани.Той възстановява достойнството на жената пред Бога и хората…Той е проявявал винаги спрямо всяка жена най-голяма почит и уважение, бил е особено чувствителен към нейното страдание.
В началото на своята дейност Исус проповядва Евангелието както на жените така и на мъжете.Четиримата евангелисти посочват няколко жени, следващи Исуса, придружаващи Го, за да Му помагат. Те са Му помогнали според своите възможности и са облекчили Неговите земни грижи.
Можем да се удивляваме на куража  на жените, които следват Исуса по пътя за Голгота и присъстват на мъчението Му и на погребението Му, без да се боят от обвиненията за съучастие…Исус се явява за първи път след възкресението Си на жените, които отиват рано  на гроба. Бог им поверява мисията да бъдат свидетелки  на най- извънредното събитие в Евангелието:Неговото Възкресение.
Бог е създал мъжа и жената по свой образ и подобие.Мъжът и жената се обогатяват взаимно и допълват. Създадени са един за друг. Тялото на мъжа изразява сила,    това на жената- красота.Те имат различна роля в живота.
Бракът е съединението между двамата. Жената притежава нещо много специфично- майчинството. Тя е отворена към всички милосърдни и социални дейности, притежава умението да се отдава в служба на другите, да се жертва. Жената притежава голямо търпение и себеотрицание. Тя умее да чака и да мълчи. Тя е добра приятелка, способна е да се радва.Жената притежава силно желание да бъде обичана, за да бъде всеотдайна…Съвършената жена е хармонично съкровище на вярност, нежност, благоразумие, прием и чувство за човешки отношения. Създателят е дарил жената с възвишената мисия да дава живот на децата, да е майка.Майчинството е една велика и основна човешка същност. Намираме я в тайната на раждането на Бога и във времето.Това е призвание единствено на жената.Детето е славата на жената, нейното чудно дело.Жената дава живота, участва в бъдещето на света!…
Бракът е само временно състояние. Посветеното на Бога девство говори за един нов свят, то се присъединява към духовното майчинство. Животът на монахинята съдържа едно пожертвувание направено веднъж завинаги:жертва на човешката любов, най- голямото пожертвувание тук на Земята, на земните радости и блага.
Най- главното за една монахиня е да принадлежи на Христа и с него да обича и спасява.
ДЕВА МАРИЯ, МАЙКА НА БОЖИЯ СИН
Дева Мария е в пълния смисъл на думата жена, защото в нея проектът на Бога за женско същество е напълно завършен.Исус е пожелал да има майка,Пресветата Дева Мария, Безкверно зачетата.По този начин е издигнал жената до удивително и върховно достойнство на майка на въплатения Божи Син.

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени

Трета Постна

4.03.2018г.
На днешния ден нашите свещеници о. Димитър и о.Ивелин в своите проповеди ни напомнят, да спазваме 10-те Божии заповеди,които Бог е дал на Мойсей на планината Синай.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Трети март

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!
Днес 3.03.2018г.-България чевствува-140г. от Освобождението ни от турско робство.
На този ден хиляди българи се отправят към връх Шипка, където през 1878г. са се водили най- тежките боеве. Историята разказва, че три дни върха е бил отбраняван от опълченците.Турските орди са били многобройни и са атакували върха от всички страни,а там остават шепа опълченци, които накрая като няма с какво да се отбраняват, започват да хвърлят камъни и трупове.Но в най- тежкия момент идва и подкреплението-Руските отряди щурмуват върха. Самарското знаме е било светинята, която е водила опълченците.Никола Павлов е бил последния опълченец, който спасява нашето знаме.
На 3-ти март 1878 г. е подписан  мирен договор в гр. Сан Стефано между Русия и Османската Империя.С това се слага край на 500год-то ни робство и се полагат основите на Българската държава.
Днес на върха наред с хилядите българи са и двама патриарси:Руският- Кирил и Българският- Неофит, Президентът Румен Радев и политици от всички партии, които на този ден свеждат глави пред подвига на загиналите за свободата на България .
На този ден Литургиите , които се отслужват са в памет на хилядите,които са дали живота си за Освобождението на България и преклонение пред техния подвиг.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Набожност-първа събота на месеца

Днес 3.03.2018г. е първа събота на месец март

В енорията има набожна практика на този ден да се отправят молитви към Непорочното Сърце на Дева Мария.
Молитва:
Дево Марийо, Майко на моя Бог-Исус Христос, във времето на Твоите явления във Фатима Ти моли хората да се посвещават на Твоето Сърце-и така аз, отговаряйки на Твоята молба, посвещавам на Твоето Непорочно Сърце целия мой живот, миналото,настоящето и бъдещето, моето тяло, разум и сърце, всичко добро, което правя, и също всички мои немощи, слабости и грехове.
Предавам на Тебе моето семейство, приятелите и неприятелите ми. От този момент аз избирам да бъда винаги твое дете,   твоя собственост – прави с мене, каквото искаш.

Публикувано в Празници, Църквата | Коментарите са изключени

Набожност-Първи петък на месеца

Днес  2.03.2018г. е първи петък на месец март.
Молитвите на Църквата и вярващите са посветени на любовта към Божието Сърце.
Сутринната литургия бе отслужена от о. Димитър.Четенето на текстове от Евангелието направи с. Светла. А на органа свири младото момче  Димитър, съименик на о. Димитър.Макар в храма да  нямаше много хора , защото вън времето беше много  студено и улиците заледени, звучеше прекрасна музика. О.Димитър също взимаше участие:тиха, тържествена и божествена музика, която ти помага с лекота да се принесеш на “пътя към Голгота „и да станеш съпричастен на страданията на Нашия Господ Исус Христос.
Литургията завърши с Посветяване на човешкия род на Пресветото Сърце Исусово.
.
Вечерната литургия бе заместена с Кръстен път.О. Димитър с група младежи и с. Елка, преминаха по“ Стъпалата на Христовите Страдания“.Вечерта завърши с благослов със Светото Причастие.
Ако искате да видите клип за Исус през погледа на Дева Мария кликнете тукttps://www.youtube.com/watch?v=5mcMjnQcO9M&index=52.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени