Четвъртък-4. Пасхална

Календар:Дева Мария на Добрия съвет
Духовна храна(260)-Трябва да извършваме своите деяния с Мария- това означава, че трябва да гледаме в деянията на Мария като на абсолютен образец на всяка добродетел и съвършенство, каквито Светият Дух е образувал в едно чисто създание, за да му подражаваме според мярката на нашите ограничени възможности*. Затова при всяко деяние гледаме как го е извършила или би го извършила Мария на наше място. За тази цел трябва да изследваме и да размишляваме големите добродетели, които е практикувала през земния си живот** и по-специално:1.Живата й вяра, благодарение на която без колебание е повярвала в думата на ангела; повярвала е вярно и твърдо, чак до подножието на Кръста на Голгота-345; 2.Дълбокото й смирение, с което Мария се е укривала, мълчала е , подчинявала се е във всичко и е заемала последно място; 3. Божественото й целомъдрие, което няма и няма да има равно на земята, и най-сетне  всичките й останали добродетели.
Ако искате да видите клип с изображения на Дева Мария-Майка на Добрия съвет- кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=2NAFTyZCvjgУК

Майки в наше време….
Подготовка за НМХС-Белозем-изображения

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Сряда-4. Пасхална

Календар:св. Марко Евангелист
Духовна храна

Даровете на Свети Дух:5.СИЛА
Дарът сила се състои в това- да облече човека със силата на Светия Дух. Той се характеризира с два стремежа: нападение и отбрана.
Силата подтиква хората да действат, да предприемат без колебание и страх, но с дръзновение и постоянство велики неща за славата на Бога. Нищо не изглежда невъзможно за душата, когато очаква всичко от Бога и използва като своя самата Божествена сила.
Не е достатъчно да стои човек на отбранителна позиция, трябва да мине и в нападение, да започне борбата, защото не липсват неприятелите, против които трябва да се сражаваме. За да се прояви, дарът сила няма нужда от шумни дела; той може да се осъществи с малки  и всекидневни пожертвувания.
Бог ни е дал години, за да ги изпълним добре. Погледнато от ъгъла на вечността, времето е скъпоценно, то е нашият инструмент за спасение. Да осветяваме всеки един от нашите часове.
Свети Душе, дари ни изобилно с Твоята Божествена сила, за да бъдем безстрашни и силни в  този живот.

Ако искате да видите клип за един силен Папа и една силна жена-Папа Йоан Павел и Майка Тереза кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=ptgslZP4_Q4УК
Подготовката за НМХС продължава:

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Вторник-4. Пасхална

Календар;св. Мария Клеопова
Духовна храна-Седемте дара на Свети Дух
4.СЪВЕТЪТ
Дарът съвет, вид интуиция, свръхестествен инстинкт, е дар на Светия Дух, който ни кара да познаваме и следваме, с покорност и гъвкавост волята на Бога…Това е специална светлина, която ни диктува това, което е най- добро за правене или което подобава да се отбягва.
В крайна сметка това е дарът, чрез който Свети Дух става наш водач и съветник. Той пребъдва в нас под формата на постоянна светлина; учи ни да вземаме най-правилните решения, да вървим към Бога сред големите изпитания на този земен свят. Всеки момент този дар ни сочи най-практичните средства, чрез които да напредваме в добродетелта.
Дарът съвет ни е необходим от една страна за управляването на нас самите и от друга за подходящо ръководене на другите.
Този дар е нужен на всички християни, но най-вече на бащите и майките, на семействата, на всички предстоятели, които са представители на Божия авторитет.
Бащата и майката трябва често да призовават Свети Дух във възпитанието на своите деца. Това е деликатна и трудна задача, която изисква специално внимание, съвсем изпитано търпение, постоянно започване отново.
Децата не се раждат съвършени. Децата ви притежават безсмъртни души, на които трябва да осигурите вечното щастие.
Свети Душе, осветявай ме, направлявай ме, покажи ми пътя, по който трябва да вървя и който ще ме отведе сигурно при блясъка на вечността.

Ако искате да видите клип за Св.Йосиф-който е бил най-големия съветник на Исус   -кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=NjKDRcfcCKMК

НОВИНИ ОТ ЕНОРИЯТА
Преди месец Ирина Джундрина -девойка, надарена с много християнски добродетели от нашата Енория, беше българският представител на предсинодалната среща в Рим.
От 19до24 март 2018г., Генералният секретариат на Синода на Епископите свика предсинодална среща на която бяха поканени младежи от различни части на света.Темата на срещата ще бъде:“Младите, вярата и
разпознаването на призванието“, която ще се проведе през октомври 2018г.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Понеделник-4. Пасхална

Календар: св. Георги м.
Духовна храна-Даровете на Светия Дух

ЗНАНИЕТО
Чрез дара знание Свети Дух ни прави учени относно естествените свойства на материалните неща, кара ни да участваме в божествената премъдрост.Съвършенствата на създанията са един отблясък от хубостта, от силата, от добротата на Бога.Във всички създадени същества се намира по някоя искрица от божественото.
Светът е едновременно блестящ и окаян. Нека да отваряме постоянно очите на вярата, когато гледаме създанията, да търсим следите на Божието действие в света, да слушаме големия и непреставащ химн, който се възвисява към Създателя.
Шедьоврите на природата са пред очите ни, за да възхваляваме Всемогъщия творец на съвършенството.
Боже мой, Твоят създаден свят е великолепен! Във всяко нещо нека моята душа да слави Господа!

Ако искате да чуете  новата песен за Новия Йерусалим-кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=gaRmjewQrmК

Дейности в Енорията-Подготовка за НМХС-Белозем
Ако искате да видите кадри от самата подготовка кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=DYw03d3Sd40К

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Неделя -4. Пасхална

СВЕТОВЕН МОЛИТВЕН ДЕН ЗА СВЕЩЕНИЧЕСКИ ЗВАНИЯ
АПОСТОЛ НА АПОСТОЛИТЕ
Има само един свещеник и ходатай, Исус Христос, който е пожелал да си послужи със свещениците като с живи оръдия, за да продължи на Земята своята мисия до края на времената.
Свещеникът е този, който дава свещените неща. Той е мостът, свързващ човека с Бога. Той говори на Бога за хората, а на хората ще говори за Бога. Той дава Бога на хората и издига хората до Бога. Свещеникът е Божи човек, той е едно продължение на Христа и едно живо присъствие, един друг Христос.
Поставен между Бога и човека, той служи на интересите на единия и на другия.
Свещеникът е най-великото нещо на света. Произнасяйки само няколко думи, той превръща хляба в тяло Христово. Той е лекар на душите, а също така притежава властта да прощава греховете.
Каква сила- да осветява тялото и кръвта на Исуса Христа!
Каква власт- да прощава греховете и да ги задържа!
Свещеникът е факелът, светлината на света. Той пръска истината, учи хората на единствената необходима наука, а това е да печелят небето.
Молете Бога за свещеници. Как може една настоятелна молитва да не бъде чута?
Християнски родители, ваш дълг е да приготвяте благоприятна почва , където Бог ще може да направи така,че да поникне някоя свещеническа душа.
Давайте щедро чедата си, ако Бог ги призовава към свещеничеството, това е най-голямата чест, която Той може да направи на семейството ви. То ще  стане благородно за вечността.
Боже, дай ни свещеници, от които толкова много се нуждаем!...

Ако искате да видите музикален клип на Вангелис за Исус кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=MWIiJxLs1joУК

„Света Тереза на Младенеца Исус“ от Лизийо е покровителка на Свещениците
О, ИСУСЕ, ВЕЧНИ ПЪРВОСВЕЩЕНИКО,
покровителствувай твоите свещеници в заслона на
Пресветото Ти сърце където не може никой да ги нарани,
покровителствай и пази ги в Твоите пречисти ръце,
всекидневно да раздават Твоето свето тяло.
Пази чисти устните им, които са осветени от
драгоценната Ти кръв. Запази за тях сърцето си,
за да бъдат знак на славното ти свещенство.
Да се умиват в любовта и упованието Ти и пази ги за
спасението на света, дай им чрез освещаването на хляба и виното
да могат също така да осветяват сърцата, благослови труда им
за да бъде плодоносен и дари им жаждата за венеца на вечния живот.
Ако искате да видите клип за“ Малката Тереза на Детенцето Исус“- кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=ewlIhfKfxMAК
Д
нес Литургиите в Енорията бяха посветени за повече свещенически звания
Има още

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Събота-3. Пасхална

Календар:св. Анселм -бенедектинец и архиепископ на Кентърбъри-1109г.
Духовна  храна
Седемте дара на Свети Дух-2. РАЗУМЪТ
Дарът разум е дар на откритието.Той ни показва чудните неща в духовния свят и разкрива пред очите ни Божествените съвършенства.
За да притежава човек чисто сърце, трябва да няма в сърцето си нищо, което да е дори и малко противно на Бога. Да си простосърдечен-това е да отиваш направо към Бога, като към Баща.
Човек може да има много блестящ ум, а да не притежава дара разум. Дейността на този дар не се мери със силата на нашия ум, но с чистотата на душата ни и с усърдието на любовта ни.
Плод на дарения ни разум ще бъде една сигурност във вярата и едно по-голямо разбиране на пътищата към Божия промисъл.
Свети Душе, давай ни винаги в голямо изобилие Твоя дар- разума, за да можем по- добре да разбираме истините, в които трябва да вярваме и задълженията които , трябва да изпълняваме.
„Допитвах се до Тереза, признава Сестра Геновева- вярвайки, че тя не може да сбърка и че Свети Дух говори чрез устата й.“

Ако искате да видите клип за Малката Тереза, кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=xjzGVqJmFIoК

Ако искате да видите днешната Литургия на Папа Франциск-кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=p2EgYvoj0y0К
Дейности в Енорията: Подготовка за НХМС-Белозем
Ако искате да видите клип за Химна на НХМС-2018 кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=ZiOIs1lXrmYК

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Петък-3.Пасхална

Календар:св, Сара м.; св. Теодор мон.
Духовна храна
Свети Дух, непогрешим водител
Ела, Душе Свети, с всичките Си дарове.Стопли ледените сърца, събуди заспалите души, усъвършенствай в любовта тези, които Те обичат. Ела, измий, огрей, стопли  нашата Земя.
Свети Душе, вдъхнови ме. Божия Любов, изгори ме, в истинския път заведи ме. От всяко зло, от всяка заблуда, от всяка опасност предпази ме!
МЪДРОСТТА
Думата „мъдрост“ означава опитване на вкус, оценяване чрез вкуса. Истинският мъдрец отсъжда всичко под светлината на Бога, под неговия вечен поглед. Дарът мъдрост произвежда в нас един мир, който надвишава всяко  чувство, едно дълбоко, непоклатимо спокойствие, неизказана радост да се чувства човек обичан от един Всесилен Баща, чието единствено желание е да ни изпълва с радост.
„Блажен е човекът, който е намерил мъдростта…“
Когато Бог ще ни съди, няма да ни пита дали сме били богати или велики на  земята, дали сме карали хората да говорят за нас. Не, Той ще ни попита само как и в каква степен сме Го обичали.
Ако искате да видите  музикален клип кликнете  ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=fXvakwxO5DoК

Дейности в Енорията-“Вяра и Светлина“
Отец Димитър и сестрите францисканки- мисионерки, организираха екскурзия до Столицата ни София за деца и хора с увреждания.Със сигурност денят за тях е бил прекрасен, който дълго ще помнят.


НА ПЪТ КЪМ БЕЛОЗЕМ_-В духа на НХМС-2018! КАК_-С влак,автобус,микробус, кола, велосипед и пеша…Лек път на участниците!

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Четвъртък-3.Пасхална

Календар:19.04.2018г.- св. Ема вд. св. Марта д. м.
Духовна храна
Присъствие на Светия Дух в света: Неуморим, Свети Дух действа в сърцето на човека и в наши дни.Той принуждава, било като шепот, било като буря. За жалост, вярването ни в Светия Дух е много неопределено и изменчиво.Той е наистина непознатият гостенин, божественият непознат-архитект на нашата светост.
За нас Той е : застъпник, ходатай, съветник, покровител, подкрепа, интимен възпитател, водач…Той е огънят в нас, лекарят- лечител на нашите болести, съвършеният утешител…
Искам ли често от Свети Дух  да нахлуе в душата ми, да я преобрази?…
Знам ли да заглушавам в себе си всички други шумове, за да слушам гласа на Свети Дух?                      Можем да си задаваме понякога тези въпроси.

Ако искате да видите клип за Свети Дух кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=QsgEWKaFqcUК
Д
ейности в Енорията-Съобщения

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Сряда-3. Пасхална

Календар:св. Галдин еп.

ИМАМЕ НУЖДА ОТ СЕДЕМТЕ ДАРА НА СВЕТИЯ ДУХ
„…Съществува и друг източник на познание извън чистя разум, много по-семпъл и много лесно откриваем. Този източник, който идва отвън, но който действа вътре в нас, е Свети Дух, това е вярата действаща чрез любовта.
Седемте дара на Свети Дух са : мъдрост, разум, знание, съвет, сила, благочестие и страх Божи.
Нашата епоха вижда да тържествуват науката и техниката в изумителни постижения; мисли се богата и пропъжда Бога, но при едно справедливо завръщане на християнските морални ценности ще се почувства бедна, тъжна и дори робиня на своите беди.       Из книгата „В хармония със Светия Дух“

Ако искате да видите  клип със символа на Свети Дух-Гълъбът-Кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=ez9Ah5R3q1cК

Дейности в Енорията:Скаути-България се подготвят за НМХС-Белозем 2018г.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Вторник-3. Пасхална

Календар:св.Роберт иг.; св. Рудолф мъченик-1287г.
Духовна храна
Ръцете на майката Църква.
Позволи ми майко Църкво, да целуна ръцете ти.
Тези мили, одухотворени, сключени за молитва ръце.
Твоите ръце бдят майчински загрижени над нас.
Когато спим, те се сключват за молитва.
О, майко, колко чудни ръце имаш!
Но какво виждам…
С кървави бразди и драскотини са белязани,
разкъсани, вързани и окървавени.
Те носят белези от раните Христови.
Вили Цандер

Ако искате да видите клип от Литургия на папа Франциск от 10.04.2018г.-кликнетеhttps://www.youtube.com/watch?v=XpmTVk5ZhWw

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Понеделник- 3. Пасхална

Календар:св. Бернадета Субиру от Лурд д.
Тя е щастливката, на която Дева Мария се явява на 11.02.1858г. срещу Пещерата Масабиел в градчето Лурд. Бернадета е от бедно семейство с 6 деца. Баща  на име Франциск и майка Луиза Кастро.
На 16-то явление, Дева Мария открива коя е:“Аз съм Непорочното Зачатие“.
След няколко години тих живот Бернадета изявила желание да влезе в манастира „Св. Жилдар“ при сестрите наречени“Госпожите на Милосърдието и християнското Учение“ в гр. Невер.
Една от нейните приятелки пише:
„Тя е винаги много любезна, набожна, кротка, простодушна като малка гълъбица“. Починала на 16.04.1879г. след като прегърнала разпятието казвайки:“Обичам Го“. Последните думи  и били: „Света Марио, Майко Божия“
Ако искате да видите филм за св. Бернадета кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=Q4GZAHPxsl0К

Ако искате да видите клип за Св. Бернадета кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=i-KZqeB_Eu8К

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Неделя-3.Пасхална

Духовна храна
Молитва, която всеки мисионер от Ордена на милосърдието казва преди да започне своя Апостолат.                                                               Калкута-Майка Тереза
Господи, Изцелителю, коленича пред Теб, защото всеки съвършен дар идва от Теб. Моля се направи ръцете ми умели, просветли ума ми, прати на сърцето ми смирение и доброта. Проясни целта ми, дай ми сила да поема от бремето на изстрадалия си ближен и истинска реализация на привилегията, която си ми предоставил.
Освободи сърцето ми от лукавството и суетата, за да се осланям на Теб с искрената вяра на дете.

Ако искате да видите клип на химна на СМС- Краков-“Блажени милостивите’  кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=T86HxZuJOCwк

На Литургията в 10.00ч. бяха подновени брачните обещания на тези двойки, които празнуват своите „Сребърни и Златни сватби“.Литургията, беше изключително вълнуваща.Двойките си обещават и занапред , вярност и разбирателство.
А
ко искате да видите клип от тази Литургия кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=fRr5ZwDmcYsК

Вечерната Литургия бе отслужена от о. Димитър.Звуците на органа придадоха на Литургията още по -тържествен вид.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Събота-2. Пасхална

Календар:Св. Валериян, мъченик
Духовна храна
Съвременният човек не обича да се моли, не умее да се моли, защото не умее да бъде смирен. И Бог не чува нашата молитва, защото поведението ни не се различава от това на фарисея от Евангелието- думите ни са самовъзхвала, а не почит към Бог, прославяме себе си и осъждаме другите, пример сме за горделивост, а тя ненавижда смирението…
Нека поднасяме на Бог Отец нашата смирена молитва със същата нагласа, с която се е молил митничарят от Исусовата притча. Нека да се помолим за милост към нас, грешните, с думите на покойния папа Йоан- Павел Втори:
„Боже, Отче на милосърдието!
наведи се над нас, грешните!
Изцери нашата слабост,
покори всякакво зло!
Позволи на всички жители в този свят да усетят Твоето милосърдие!“

Ако искате да видите клип за смирението кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=FB0TWvag_Icк

Д
ейности в енорията-Нашите „Скаути“

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Петък-2.Пасхална

Календар:   13.04 – св. Мартин Първи  папа и мъченик, Крим-655год.
Духовна храна

Една душа! Знаеш ли стойността на една душа ? На твоята душа? Заради нея божият Син стана човек и умря върху кръста. Заради нея Христос основа Църквата си. Това е душата, която струва колкото небето.
Синко мой дай, сърцето си! Това е гласът на Исуса.
Пробуди днес деяние на гореща любов към Бога.
Често повтаряй!
Боже мой, аз Те обичам и бих желал сърдечно да Те обичам!
„Чеда мои, нека обичаме не с думи или с език, а с дела и истина“(1 Ив. 3, 18)

Ако искате да видите клип в изпълнение на Андреа Бочели-в присъствие на папа Франциск кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=u5q7FTixnWUК
Дейности в Енорията
Тази вечер две жени от молитвена-мисионерска група на Дева Мария посетиха болните от Районна болница „Света Елисавета“.  Разговаряха с тях за техните проблеми, молиха се заедно за тяхното оздравяване, като им подариха молитвички , сладки, и надежда.

В манастира на сестрите францисканки, нашите младежи-“Скаути“, посрещнаха гости от други енории-Житница,Шумен,Царев брод, Плевен и Пловдив.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Четвъртък-2. Пасхална

Календар:св.Юлий Първи.п.изп.;св. Зенон еп.
Духовна храна
„Всяко истинско християнско сърце притежава три сърца в себе си: едно почтено, благородно сърце спрямо Бога, едно майчински състрадателно сърце спрямо ближния, едно строго осъждащо себе си сърце“
Сайлер
„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“(Мат.5,8)

Клип-песен за „Чистите по сърце“-Кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=40qd-xLVv3oк

Ако искате да видите музикален клип на Yanni-кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=7uBzRmmx1bwк

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Сряда-2.Пасхална

Календар
Св. Станислав еп.м,; Св.Джема Галгани д.
Молитва
„Аз се моля на Исус да ми дава страдание, за да мога чрез молитва и страдание да печеля души за Него“                                                                 Джема Галгани
За да се харесаш на Бога, необходимо е да се стремиш с всички сили към три неща:
1. Да бъдеш дете пред Бога, искрено и по детски начин да общуваш с Него. Да му жертваш всичко приятно и неприятно и за всичко да Му благодариш.
2. Да се отнасяш внимателно с всички хора: преди всичко да избягваш всяка критика, да се молиш за грешниците, за бедните души в Чистилището, за всички свещеници.
3. Да бъдеш строг съдия  по отношение на себе си: да се противопоставяш на главния си недостатък, да не се подаваш на жалкия хорски страх. Който не е решителен той не може нищо велико да постигне.
Ако искате да видите клипа-“В моето сърце си само Ти“-Изпълнен от деца от гр.Раковски
Имам нужда да Те срещна в сърцето….    Кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=nEG-35pYbZsук

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Вторник-10.04.

Календар-св.Макарий покл.
Светата Църква поставя в устата на Мария думите:“Радост е за мене да бъда пред Него през всичкото време, да играя пред Него навсякъде“.
Нашият живот, нашата дейност, нашето страдание, всичко да бъде „игра пред Отца“, която Той радостно благославя и любвеобилно възнаграждава.
Нека цялата моя дейност и занимание бъде като съвършена детска игра, изпълнена с радост за слава на моя небесен Отец.
Цялата ми лека или тежка работа, отговорната ми дейност, труд, усилие, грижи, всичко нека бъде като игра пред Отца.
„Прибави, моля Те, о, Господи, Небесния Си благослов“.

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Понеделник-Благовещение Господне

Днес Църквата чества Благовещение
Благовещението на Дева Мария е мил, двоен празник: въплъщението на Исуса Христа и майчинството на Дева Мария.На този ден божият Син стана човек и наш брат, Мария- майка на Бога.
Нито един човешки език не може да опише величието на Мария, нито един художник не може да пресъздаде чудната й красота…
И все пак никое творение не е толкова близо до нас както Мария. При въплъщението Мария стана Майка на Бога, но същевременно тя стана и наша майка, тъй като чрез въплъщението Исус стана наш брат. От ръцете на Мария ние получихме плодовете на изкупителната смърт на Исус и небесните благодати.

„Ето рабинята Господня, нека ми бъде според Твоята дума“(Лк 1, 38)

Ако искате да видите клип за Дева Мария кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=Q2x4zENDLWcук

Публикувано в Църквата | Коментарите са изключени

Празник на Божието Милосърдие-Молитва

Молитва                                                                         
Милосърдни боже,
Който обявяваш любовта Си                                                                                                              в Твоя Син Исус Христос
и ни я даряваш заедно със Светия Дух, Утешителя
на Теб се доверяваме и
Ти предаваме човешката съдба!
Смили се над нас, грешните,
излекувай ни от слабостите!
Победа всяко зло!
Позволи на всичките жители на Земята
да усетят Твоето милосърдие,
за да могат в Теб- единствен Ти, Боже,
винаги да намират извора на надеждата!
Предвечни Боже, заради мъчителните страдания
и Възкресението на Твоя Син,
смили се над нас и на целия свят!
Ако искате да видите клип за Празника на Божието Милосърдие от Енория „Архангел Михаил“- кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=kQ_YC7vpMpYУК

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени

Празник на Божието Милосърдие

Според желанието на Господ Исус този празник трябва да се чества в първата неделя след Великден, което показва тясната връзка между него и пасхалната тайна на Изкуплението.Литургията в този ден прославя най-пълно Бога в тайната на Неговото Милосърдие.
Исус е свързал този празник с големи обещания. Най-голямото от тях Той обвързва със Светото Причастие, прието в този ден- това е обещанието за пълно опрощение на греховете и наказанията,т.е. благодатта, която получаваме единствено в тайнството на светото Кръщение.        „Величието на празника се изразява и в това, че всички, дори и онези, които едва в този ден се обръщат към Бога, могат да измолят всякакви благодати, стига да са в съгласие с Божията Воля.
През този ден са отворени недрата на Моето Милосърдие; Душата, която пристъпи към Изповед и Светото Причастие, ще получи пълно опрощение на своите грехове и наказания.
През този ден са  отворени всички Божии  врати, през които минават благодатите; нека никоя душа не се страхува да дойде при Мен, макар греховете й да са алени като пурпур.699″

Ако искате да видите клип за живота, чудесата и смъртта на Исус, кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=-Hsl5UG9O_cк

Клипа за Изображението на Милосърдния Исус е Тhttps://www.youtube.com/watch?v=P-GUFgFlRiEук

Днес на Литургията в 10.00, о.Ивелин в своята проповед, припомни моментът на срещата на Тома с Исус, когато той се провиква: „Господ мой и Бог мой„! Нека и ние като неговия ученик да кажем смело и открито тези думи.

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени