Мир на този дом!

В деня, в който честваме Богоявление, в нашата Енория започна  традиционното благославяне на семействата и домовете, което завърши в неделя – 20 януари. Всеки ден бяха посетени определените по график улици, болницата, училището, детските градини, шивашки и други цехове, ферми и обори.

И тази година на помощ за благославянето дойде Отец Милко от Енорията в Миромир, заедно със своите министранти, на които благодарим.

Благодарим и на всички верни за топлотата и гостоприемството, с които ни посрещнаха.

На 20 януари, по време на процесията на неделната литургия бяха поднесени шест делви, символизиращи делвите пълни с „новото вино“, което дава Исус, за да бъде радостта ни пълна. С Исус има радост за всички!

След литургията, на площада пред Църквата, бяха благословени тържествено животните и тяхната храна, по случай празника на техния покровител Свети Антон.

Християнското семейство – малка домашна църква.

„Новото вино“, което дава Исус – за да бъде радостта ви пълна.

Публикувано в Празници. Постоянна връзка.

Leave a Reply