ИЗКУШАВАНЕТО НА ИСУС ХРИСТОС В ПУСТИНЯТА

Исус, изпълнен с Дух Свети, се върна от Йордан и бе отведен от Духа в пустинята за 40 дена, където беше изкушаван от дявола. И дяволът му рече: „Щом си Божи Син, кажи на този камък да стане хляб“. Исус му отговори: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово“. Дяволът Го изведе на висока планина и в един миг Му показа всички царства на света; и Му каза: „На Тебе ще дам властта над всички тези царства …ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое. А Исус му отговори: „Махни се от Мене, сатана, защото писано е: На Господ, Твоя Бог, се покланяй и само на Него служи.“ Тогава дяволът Го заведе в Йерусалим, остави Го най-високото място на храма и Му каза: Щом си Син Божи, хвърли се оттук долу, защото е писано: Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те запазят, ще Те повдигнат на ръце, да не би да удариш в камък крака си.“ Исус му отговори: Не изкушавай Господа, Твоя Бог.

Публикувано в Забавление. Постоянна връзка.

Leave a Reply