ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКОТО ЛЯТО 21. 07. 2013

Вчера, точно 21 дни след започването му, закрихме тазгодишното ДЕТСКО ЛЯТО.  Изпълнено с множество различни моменти, то остави във всеки един от нас едно послание, един призив, една молба…

Тази година, Детското лято премина под знака на Годината на Вярата, всеки ден се запознахме с живота и делото на един светец или светица, всеки ден имахме възможност да видим един оригинален начин да обичаш и да се оставяш да бъдеш обичан, защото светец не се става лесно, но ние научихме, че не е и невъзможно…

Защото да станем

СВЕТЦИ … Е ВЪЗМОЖНО!

  1. Въпросът е: Кой може да стане светец?
  2. Или, по скоро: Как се става светец?
  3. Библията казва, че трябва да обичаш Бог и ближния…, но пътищата, които водят към Бог са различни.
  4. Преди всичко, пътят към Бог е пътят на ВЯРАТА…

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ!

ЦАР ДАВИД

Избран от Бог за цар – Бог избра Давид измежду братята му, избра най-малкия от тях, защото Бог гледа сърцето на човека.  Цар Давид, мъдър и обичан от всички владетел.  В името на Бог той излиза винаги победител във войните, които води.  Певец на Божията слава, разкаял се грешник. От неговото потомство се роди СПАСИТЕЛЯТ – Нашият Господ, Исус Христос.

Желаем, от името на всички участници в Детското лято, да благодарим преди всичко на Бог, за неговата безгранична любов и вярност към нас.  Благодарим и на отец Димитър, за това, че следва вярно думите и примера на Христос: Оставете децата да дойдат при мен! Благодарим ви, Отче, за голямото търпение и всеотдайност.  Благодарим и на сестрите Францисканки, на множеството аниматори, благодетели и на всички, които по един или друг начин, допринесоха за осъществяването на тези прекрасни дни.  Молитвата, творчеството, игрите, песните, танците, екскурзиите, всичко допринесе, за да опознаем по-добре Бог и да го обикнем още повече.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply