СВЕТОВНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА РИО ДЕ ЖАНЕЙРО, 2013 г.

Световната младежка среща 2013 ще се проведе не само в Рио де Жанейро: освен на бразилската „плая” този празник на вярата ще се проведе и в с. Малчика, където младежи от трите католически епархии ще се присъединят към молитвите на младежите от петте континента. Младежите от нашата енория очакват с вълнение тази среща – утвърждаването на вярата, духовното обогатяване, новите приятелства и изживявания.

Video_Ufficiale_Logo_GMG_Rio2013

МОЛИТВА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА МЛАДЕЖИ С ПАПАТА В РИО 2013.

О Отче, Ти изпрати Своя Вечен Син, за да спаси света и избра мъже и жени чрез Него, със Него и в Него да известяват Благовестието на всички народи. Дари ни чрез силата на Светия Дух, необходимата благодат, та да може радост да засияе върху лицата на всички млади хора, радостта от живота, от която се нуждаят евангелизаторите на Църквата в третото Хилядолетие.

О Христе, Спасителю на човечеството, образът на Твоите разтворени ръце на върха на планината Корковадо приветства всички хора.    В Твоята пасхална жертва Ти ни доведе чрез Светия Дух до синовна среща със Отца. Младите хора, които се хранят от Светата Евхаристия, слушат Теб в Твоето Слово и Те срещат като техен брат, и се нуждаят от Твоята безкрайна милост за да поемат по пътищата на света, като мисионери- ученици на Новата Евангелизация.

О Свети Душе, Любов на Отца и Сина, с блясъка на Твоята истина и огъня на Твоята любов, излей Своята Светлина над всички млади хора, та водени от тяхната опитност от Световния Младежки Ден, да могат да донесат до четирите краища на света, вярата, надеждата и милосърдието, ставайки велики строители на култура, живот и мир на новия свят. Амин.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply