Исусе, Ти Си Добрият Пастир!

В събота вечер беше организирано вечерно бдение по време, на което се проведе „Пътят на светлината“, който е съставен от четиринадесет стъпки, представляващи най-важните моменти, преживени от апостолите и последователите на Христос след неговото Възкресение.  В него взеха участие свещеници, сестри и хора от  всички възрасти.  Бдението премина в молитви и песни, като се акцентираше върху молитвите за свещенически и монашески звания.
Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply