ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ЖАР И НАДЕЖДА!

Нашата енория показа и на практика своята готовност да помогне на ближния. Събираните дрехи в Адвентното време, бяха дарени на домове за деца и възрастни хора.
През първите дни на новата 2015 година група младежи, катехисти, майки, свещеник и сестри посетиха домът за деца и младежи в с. Зелениково, дарявайки им приятелство и радост.
Благодарим на всички, които подариха от времето си, както и различни материални дарения!
Тези моменти, срещи и преживявания с „най-бедните“, както ги нарича Исус, лишени несправедливо от справедливостта, която им принадлежи, ни помагат да се изграждаме като истински личности в обществото ни!
Да бъдем истински хора, да бъдем истински християни, за да бъдем свети!
Има още

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply