„ВЯРА И СВЕТЛИНА“

ВЯРА И СВЕТЛИНА

Повече от  2 месеца  в нашата енорийска общност  всяка сряда цъфтят благоуханни рози.  Двора на Черквата  в сутрешните часове до обяд се изпълва с глъч и живот донесен от  нашите младежи с увреждания, които радостно звънят  и даряват любов и усмивка на всички около себе си.

Дневен център „ Вяра и Светлина”  за  хора с увреждания  е вдъхновение на нашите свещеници и  сестри провокирано на свой ред от Боговдъхновените слова  на Апостол  Иван, който ни увещава, че ако не обичаме брат си когото виждаме, не бихме могли да твърдим, че обичаме Бог когото не виждаме.

В духа на Евангелието, в нашия дневен център, един от основните двигатели на пасторалната ни дейност през тази година, всяка сряда до обедните часове ние се събираме с нашите младежи с увреждания и техните родители за да славим и възхваляваме Бог. Правим го по начина по – който могат само тези скъпи младежи: съвършено, защото влагат усмивка и свръхмярка любов – всичко което имат…

…Защото даряваме заедно с нашите деца с увреждания  живота си, който принадлежи на Бог, както пеем в песента.

Използваме ръцете, принадлежащи на Бог, като изработваме различни статуйки, картички,  подпомогнати от родителите, свещениците и сестрите.

Използваме гласовете си, които принадлежат на Бог,  защото подкрепяме работата си с песнопения, които се  издигат към Бога като благоуханна молитва.

Даряваме сърцата си, принадлежащи изцяло на Бог, знак на нашата жертва драгоценна и тайнствена.

Освен с ръчен труд  в нашия спортен полуден изтъкан от любов са включени много и интересни игри, които сестрите ни подготвят и с които научаваме, че само в отбор сме силни, и че сплотени можем  много…

Завършваме нашия ден с топъл обяд и изпяване на нашият скормен, но същностен за християнина химн: „Благодарим Алилуя”

Да,  нашият ден, нашите дни са един дар, благ – дар, от Господа, колкото и странно да ни звучи това понякога.  Ние сме в сърцето на Бог. Нашите увреждания, нашите немощи са немощите на неговия Син Исус Христос на Кръста, който е наш приятел и наш Спасител. Ние споделяме мъките му, но и му благодарим, че само с Него можем да даряваме усмивка, ръце, сърце, глас  и живот… нашето всичко! Нас самите! Благодарим Алилуя!

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply