ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ЗА НАЧАЛОТО НА ЮБИЛЕЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

Днес, в Божия ден, събрани в радостта на наближаващото идване на Спасителя, нека ние прекрачим тържествено и със смирение прага на Божия дом, така както преди пет дни на осми декември на тържеството на Непорочното Зачатие, Папа Франциск отвори Юбилейната врата и даде началото на Извънредния Юбилей на Божието Милосърдие. Да се оставим да бъдем нежно помилвани от Неговата Благодат и излизайки през същата тази врата да бъдем в ежедневието, към всички наши ближни, милосърдни като Отца!

Отворете се порти, отворете се вечни порти!

Отворете се врати на Правдата!

МОЛИТВА ЗА ГОДИНАТА НА МИЛОСЪРДИЕТО

Господи Исусе Христе,
Ти ни учеше да бъдем милостиви като Небесния Отец
и ни каза, че който види Теб, вижда Него.
Покажи ни лицето Си и ние ще намерим спасение.
Твоят любящ поглед
освободи Закхей и Матей от робството на парите;
избави прелюбодейката и Мария Магдалена от това
да търсят щастието само в едно същество;
накара Петър да плаче след неговото предателство
и обеща Рая на разкаялия се разбойник.
Нека да чуем думите Ти към самарянката така,
сякаш са отправени лично към нас:
„Да би знаяла дара Божий!“
Ти имаш видимия лик на невидимия Отец
и ни разкриваш Бог, който показва всемогъществото Си
преди всичко в прошката и милосърдието.
Направи Църквата в света Твой видим лик,
ликът на нейния възкръснал и прославен Господ.
Ти искаше Твоите слуги сами да са покорени от слабост,
за да изпитват съчувствие към тези, които живеят в невежество и заблуда.
Дари на всички, които се обръщат към тях
да узнаят, че са очаквани и обичани от Бог
и че ще намерят прошка у Него.
Прати Духа Си и дари на всички нас Неговото помазание,
така че юбилеят на милосърдието да стане благодатна година на Господа
и Твоята Църква да носи с нов ентусиазъм
Благата вест на бедните,
да възвестява свобода на затворниците и подтисканите
и да отваря очите на слепите.
За това Те молим,
чрез застъпничеството на Мария, Майка на милосърдието,
Който живееш с Отца, в единство със Светия Дух
и царуваш във вечността.
Амин.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply