ВЯРА-ПРИРОДА-ЕКОЛОГИЯ

През почивните дни за 3 Март, беше организиран Духовен поход в Родопите. В него взеха участие  различните  групи в енорията ни-   Католически скаути, Църковен хор, Легион на Дева Мария и други хора от енорията. По пътя към планината, в автобуса, беше измолена Броеницата. След пристигане в местността на х. „Студенец“, вървейки по екопътеката измолихме и набожността Кръстен път. След кратка почивка, пристигайки на красива полянка обсипана с минзухари, участвахме  в благодатна Литургия на открито. Денят в планината приключи с пикник и забавни игри. По пътя към Раковски, спряхме на моста на река Стряма и се организирахме в „Мариин съботник“. Там почистихме местата около кръста поставен в чест на местните мъченици. Всички бяхме удовлетворени от добрия резултат и целият Духовен ден. Благодарихме на Бог за всичко това и се помолихме скоро отново да преживеем тази благодат.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply