Набожност-Първите четвъртъци на месеца

Всеки първи четвъртък на месеца се молим   в чест на Исус Христос,Най-Великия Първосвещеник Вечен Свещеник, за многобройни и  свети свещенически, монашески и   мисионерски звания.

По силата на  особената благодат на Свети Дух, тайнството Свещенство преобразява свещеника в Христос.
Свещеник-Живот, посветен от Бог,  за Бог.
Живот, пожертван за другите.
Тайна!
Той е мостът, свързващ човека с Бога.Той говори  на Бога за хората, а на хората ще говори за Бога.Той дава Бога на хората и издига хората до Бога.Свещеникът е Божи    човек, той е продължение на Христа и едно живо присъствие,  един друг Христос.
Молитва;Боже мой, вложи в душите на много деца и младежи обич към духовното звание и стремеж към свещенството, помогни им да останат верни на този зов и стори в нашата епархия да не липсват никога достойни и свети свещеници.Амин

Царице на света и Майко на Църквата, вземи в ръцете си нашата молитва за обилни и свети свещенически и монашески звания и представи я на Сина Си,Исуса Христа, нашия Господ.Който живее и царува с Бога Отца, в единство със Светия Дух,през всички векове на вековете.Амин.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply