8-ми март

8.03.2018г.-Международен ден на жената
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЖЕНИ ПО СВЕТА !
Жената на нашето време
Тъжно е да се отбележи колко много е била унижавана и пренебрегвана жената през вековете.Мъжът е налагал своя владетелски авторитет над нея.Правото на по-силния е било считано винаги за най- доброто.
Исус е проявил ново разбиране относно жените, които по негово време са били презирани и пренебрегвани.Той възстановява достойнството на жената пред Бога и хората…Той е проявявал винаги спрямо всяка жена най-голяма почит и уважение, бил е особено чувствителен към нейното страдание.
В началото на своята дейност Исус проповядва Евангелието както на жените така и на мъжете.Четиримата евангелисти посочват няколко жени, следващи Исуса, придружаващи Го, за да Му помагат. Те са Му помогнали според своите възможности и са облекчили Неговите земни грижи.
Можем да се удивляваме на куража  на жените, които следват Исуса по пътя за Голгота и присъстват на мъчението Му и на погребението Му, без да се боят от обвиненията за съучастие…Исус се явява за първи път след възкресението Си на жените, които отиват рано  на гроба. Бог им поверява мисията да бъдат свидетелки  на най- извънредното събитие в Евангелието:Неговото Възкресение.
Бог е създал мъжа и жената по свой образ и подобие.Мъжът и жената се обогатяват взаимно и допълват. Създадени са един за друг. Тялото на мъжа изразява сила,    това на жената- красота.Те имат различна роля в живота.
Бракът е съединението между двамата. Жената притежава нещо много специфично- майчинството. Тя е отворена към всички милосърдни и социални дейности, притежава умението да се отдава в служба на другите, да се жертва. Жената притежава голямо търпение и себеотрицание. Тя умее да чака и да мълчи. Тя е добра приятелка, способна е да се радва.Жената притежава силно желание да бъде обичана, за да бъде всеотдайна…Съвършената жена е хармонично съкровище на вярност, нежност, благоразумие, прием и чувство за човешки отношения. Създателят е дарил жената с възвишената мисия да дава живот на децата, да е майка.Майчинството е една велика и основна човешка същност. Намираме я в тайната на раждането на Бога и във времето.Това е призвание единствено на жената.Детето е славата на жената, нейното чудно дело.Жената дава живота, участва в бъдещето на света!…
Бракът е само временно състояние. Посветеното на Бога девство говори за един нов свят, то се присъединява към духовното майчинство. Животът на монахинята съдържа едно пожертвувание направено веднъж завинаги:жертва на човешката любов, най- голямото пожертвувание тук на Земята, на земните радости и блага.
Най- главното за една монахиня е да принадлежи на Христа и с него да обича и спасява.
ДЕВА МАРИЯ, МАЙКА НА БОЖИЯ СИН
Дева Мария е в пълния смисъл на думата жена, защото в нея проектът на Бога за женско същество е напълно завършен.Исус е пожелал да има майка,Пресветата Дева Мария, Безкверно зачетата.По този начин е издигнал жената до удивително и върховно достойнство на майка на въплатения Божи Син.

Публикувано в Празници. Постоянна връзка.