21.03.-Пета постна

СВ.Яков изп. м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Най-достойната жертва, принесена на Бога е тази, с която Му жертваме свободната си воля.
По-свободни сме тогава, когато зависим напълно от Бога.
Никога няма да сме сигурни и  добре защитени, както и да сме щастливи, ако не се предоставим всецяло в ръцете на Бога.
Защото  Бог е любов. Затова нека да се молим така: Отче наш…да бъде  волята Ти, както на небето, така и на земята“.
Нека смело да кажем:

Господи, тук са ръцете ми!       
Постави в тях, каквото имаш!
Вземи от тях, каквото искаш!
Води ме където искаш!

Господи, тук са очите ми!
Запази им светлината!
Вземи им светлината!

Нека да виждам или – да ослепея!
Във всичко да се изпълни волята Ти!
Волята Ти е само любов, също и за мен!
„Ето ида да изпълня Твоята воля“(Евр. 10, 9).

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.