22.03.-Пета постна

св.Лея вд.; св. Октавиян м.
ПОПЪТНА ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДЕН
Когато си помисля…
какви пътища, тежки и дълги
с окървавени нозе изминах,
без да имам светлина,
без нищо да ме огрява.
И пътувах , самотен, изоставен…
и знаех само това: Така трябва да бъде!
Но най-сетне стигнах до кръстопът
и си помислих: сега силите ми се изчерпиха.
Тогава намерих Едного, Който пред мен е вървял
по самотния твърд и дълъг път
с наранени нозе, натоварен с кръст.
И страданието ми се превърна в радост.                                                                                    Когато си помисля…
Анна Фрайн от Кране
„Ти си наш образец, наша утеха, наша помощ по житейския път към Бога.О , Ти, божествени Сине, в бедната дреха на нашата смъртна плът!“
От. Арнолд Янсен
„Който иска да върви след Мене, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста и ме  последва“(Мк 8, 34).

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.