Връбница-Страдание Господне, Световен ден на младежите

25.03.2018год.
Днес Църквата чевства „Посрещането на Исус Христос в Йерусалим“.
Евангелие от Иоана(Гл.11 и12)
12. На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Иерусалим,
13. взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.
14. А Исус, като намери едно осле, възседна го, както е писано:
15. „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле“.
19. А фарисеите казаха помежду си: видите ли, че нищо не помага? Eто , цял свят тръгна подире Mу.

Ето Царят на Царете пристига в Йерусалим възседнал на осле. Нима Исус Христос не можеше да влезе в града по друг по-величествен и тържествен начин.Той избра най-смирения, по нищо не подсказващ, че е Цар на Вселената.Така Той иска да ни научи, да бъдем кротки и смирени като Него самия.
В Енорията на Литургията в 10.00ч. беше възпроизведена отчасти сцената на „Влизането Исус Христос в Йерусалим“. Всички верни приветстваха “ шествието“ водено от о. Димитър с върбови клонки, които после отнесоха по домовете си, за да бъдат и те благословени и пазени от гръм и мълнии.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.