Велика сряда

Среща със страданието
Страданието съществува под различни форми: болест на тялото, подтиснатост на душата…Човекът е бил сътворен за щастие, Бог не е  създал страданието. То е дошло в света посредством греха. Всеки трябва да носи своя кръст, който е повече или по-малко тежък.“Блажени, които плачат, които страдат, защото те ще бъдат утешени“(Мат.5,5)- ни казва Исус.
Да се страда като се обича-това е най-чистото щастие
Който обича много, страда много. Който не е страдал, не познава страданието.
Страданието не е зло. Ако то беше зло, Бог не би го пращал на най-добрите си приятели.То е ценната  монета, която изкупва душите. В момента на страдание нашият живот е най-плодотворен. В моменти на противоречия,страдания, ако човек успее да каже:“Да  бъде благословен Бог“, това струва повече от хиляди дела на благодарност.
Скъпи Исусе, приемам всички кръстове и противоречия, които Бог Отец ми е предназначил. Приемам кръста си и разбирам, че животът не е наслаждение, а изпитание: Твоята воля е моя! По примера на Исус по време на страданията Му в Гетсиманската градина да казваме често:“ Да бъде Твоята воля, Боже мой, а не моята“.
Ако искате да гледате клип за в картини и музика за Исус Христос кликнете туhttps://www.youtube.com/watch?v=RtUkxLHD0-kк.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.