30.03.-Деветница на Божието Милосърдие

Сестра Фаустина е родена на 25 август 1905г. в Централна Полша. На 1 август 1925г. постъпва в апостолския Орден на Богородичното Милосърдие. След 13г. служба на Бога умира на 5 октомври 1938г.
Бог дарява с. Фаустина с голяма благодат и очиства душата й чрез тежки страдания. Той многократно й се открива, подготвяйки я за Своето Откровение.
За първи път Милосърдният Исус се явява на с. Фаустина на 22 февруари 1931г. в г. Плоцк.Ето как тя отразява това в своя дневник:“Вечерта, когато бях в килията си, видях Исус, облечен в бяла дреха, с вдигната като за благословия дясна ръка, а лявата- положена на сърцето. Изпод пръстите на лявата Му ръка струяха два големи лъча-единия пурпурно червен- другият-безцветен. Онемяла гледах Господа, душата ми се изпълни със страх, но и с радост. Исус ми каза:“Изобрази Моя образ, както ме виждаш, и напиши на иконата:“Исусе, надявам се на Тебе“. Желая тази икона да бъде почетена в параклиса на този манастир, а после и по цялата Земя. Обещавам, че душата, която почита тази икона, няма да загине. Обещавам, че ще побеждава враговете си на Земята и че ще получи помощта Ми в смъртния си час и че ще я защитавам както Славата Си“.След това Исус ми каза за лъчите:“Безцветният лъч е водата, омиваща душата, червеният е кръвта, животът на душата. Това са лъчите на Милосърдието, бликащо от Моето прободено Сърце…Блажен е , който ще живее в светлината на тези лъчи, защото няма да познае Божия гняв“.

За Празника на Божието Милосърдие
След това Исус говори за Празника на Божието Милосърдие:“Желая тизи празник да бъде убежище на всички  души, а особено за грешните. В този ден ще излея цялото море от благоволение върху душите, които ще се приближат до извора на Моето Милосърдие. Душата, която в този ден се изповяда и причасти, ще получи пълно опрощение на наказанието за греховете си. В този ден ще са отворени всички извори на Моята милост. Желая празникът да се зачита в първата неделя след Великден. Хората няма да познаят утеха, докато не се обърнат кем Моето Милосърдие“.
За Деветницата
Деветницата е неразделно свързана с Празника на Божието Милосърдие. Тя започва от Велики Петък и продължава до първа събота след Великден. За дните от Деветницата Исус казва на с. Фаустина :“Желая през всичките девет дни да довеждаш душите до извора на Моето Милосърдие, за да почерпят сила и благодат и всякаква милост, от които се ниждаят в земния живот, а особено в смъртния си час. Всеки ден трябва да довеждаш нови и нови души, които да потопяваш в морето на Моето Милосърдие.
Първи ден: Моли се за милосърдието над всички хора…
Отче наш…, Радвай се…, Слава…
Всеки ден ( от деветте):   О, Исусе, който направи Твоята слугиня с. Фаустина да познае Милосърдието Ти, благоволи чрез нея да получа необходимата ми благодат…, ако е според Твоята воля. Аз, грешният, не съм достоен за Твоето Милосърдие, но чуй молитвите на с. Фаустина и се смили над мен“.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.