Светли Четвъртък

За Празника на Божието Милосърдие
Господ Исус желае в този ден изображението на Божието Милосърдие да бъде тържествено осветено, т.е. литургично, почетено- свещениците да говорят на душите за голямото и необятно Божие Милосърдие.50
За Деветницата
Ден седми
Днес ми доведи душите, които по особен начин почитат и славят Моето Милосърдие, и ги потопи в него. Тези души най -много страдаха заради Моите страдания и са проникнали най-много в духа Ми.Те са живо отражение на Моето милостиво Сърце. Тези души ще сияят с особен блясък в бъдещия живот. Никоя от тях  няма да падне в пъкления огън. А всяка от тях Аз специално ще защитавам в часа на нейната смърт.
Думи на Исус Христос казани на с.Фаустина Ковалска.

Исус се явява на с. Фаустина в манастира във вид на премръзнал младеж. Ако искате да видите клипа кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=xRP6pJtli84ук.

Дейности в Енорията
След вечерната Литургия се извърши Обожаване на Светото Причастие. Обожаването водеше о. Димитър.На органа свиреха и пееха три сестри францисканки.Присъстваха също  о.Ивелин и водещата на канал М-Мариана Станчева.Всичко беше много вълшебно:тиха музика, песни, псалми и размишления на о.Димитър.Всеки от присъстващите мислено разговаряше с Исус в Светото Причастие.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.