Светли петък

Честване на Празника на Божието Милосърдие
Ден осми-Деветницата
Исус, казва на с. Фаустина: Днес ми доведи душите,които са в затвора на чистилището, и ги потопи в бездната на Моето Милосърдие; нека струите на кръвта Ми усмирят огъня, който ги изгаря. Всички тези души са много обичани от Мен и те ще се изплащат пред пред Моята справедливост. В твоите възможности е да им донесеш облекчение. Вземи от съкровищницата на Моята Църква всички опрощения и ги поднасяй за тях. О, ако познаваше тяхното страдание, ти щеше непрестанно да поднасяш за тях духовна милостиня и да изплащаш техните дългове на Моята справедливост.
Ако искате да видите клип за с. Фаустина Ковалска кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=UdHSGzTtumcк.

На вечерната Литургия взеха участие, Колегиум Вокале от гр. Мюнхен-музиката и песните им бяха прекрасни!
Ако искате да видите техните изпълнения кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=ISjXEHjN_jgУК

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.