Светла събота

Деветница преди Празника на Божието Милосърдие
Ден девети                                       
Исус , казва на с. Фаустина Ковалска:
Днес ми доведи охладнелите души и ги потопи в бездната на Моето Милосърдие. Тези души нараняват най- болезнено Сърцето  Ми. Моята душа понесе в Гетсиманската градина най- голямо оскърбление именно от тези души. Те бяха причината да кажа:“Отче отклони от Мене тая чаша, ако е такава Волята Ти“. За тях последната възможност за спасение е да прибягнат към Моето Милосърдие.

Ако искате да видите клип, по пренасянето на оригиналната картина-„Исусе , надявам се на Тебе“- кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=5Mfh7vGfRMoк

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.