Събота-2. Пасхална

Календар:Св. Валериян, мъченик
Духовна храна
Съвременният човек не обича да се моли, не умее да се моли, защото не умее да бъде смирен. И Бог не чува нашата молитва, защото поведението ни не се различава от това на фарисея от Евангелието- думите ни са самовъзхвала, а не почит към Бог, прославяме себе си и осъждаме другите, пример сме за горделивост, а тя ненавижда смирението…
Нека поднасяме на Бог Отец нашата смирена молитва със същата нагласа, с която се е молил митничарят от Исусовата притча. Нека да се помолим за милост към нас, грешните, с думите на покойния папа Йоан- Павел Втори:
„Боже, Отче на милосърдието!
наведи се над нас, грешните!
Изцери нашата слабост,
покори всякакво зло!
Позволи на всички жители в този свят да усетят Твоето милосърдие!“

Ако искате да видите клип за смирението кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=FB0TWvag_Icк

Д
ейности в енорията-Нашите „Скаути“

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.