Четвъртък-3.Пасхална

Календар:19.04.2018г.- св. Ема вд. св. Марта д. м.
Духовна храна
Присъствие на Светия Дух в света: Неуморим, Свети Дух действа в сърцето на човека и в наши дни.Той принуждава, било като шепот, било като буря. За жалост, вярването ни в Светия Дух е много неопределено и изменчиво.Той е наистина непознатият гостенин, божественият непознат-архитект на нашата светост.
За нас Той е : застъпник, ходатай, съветник, покровител, подкрепа, интимен възпитател, водач…Той е огънят в нас, лекарят- лечител на нашите болести, съвършеният утешител…
Искам ли често от Свети Дух  да нахлуе в душата ми, да я преобрази?…
Знам ли да заглушавам в себе си всички други шумове, за да слушам гласа на Свети Дух?                      Можем да си задаваме понякога тези въпроси.

Ако искате да видите клип за Свети Дух кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=QsgEWKaFqcUК
Д
ейности в Енорията-Съобщения

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.