Неделя -4. Пасхална

СВЕТОВЕН МОЛИТВЕН ДЕН ЗА СВЕЩЕНИЧЕСКИ ЗВАНИЯ
АПОСТОЛ НА АПОСТОЛИТЕ
Има само един свещеник и ходатай, Исус Христос, който е пожелал да си послужи със свещениците като с живи оръдия, за да продължи на Земята своята мисия до края на времената.
Свещеникът е този, който дава свещените неща. Той е мостът, свързващ човека с Бога. Той говори на Бога за хората, а на хората ще говори за Бога. Той дава Бога на хората и издига хората до Бога. Свещеникът е Божи човек, той е едно продължение на Христа и едно живо присъствие, един друг Христос.
Поставен между Бога и човека, той служи на интересите на единия и на другия.
Свещеникът е най-великото нещо на света. Произнасяйки само няколко думи, той превръща хляба в тяло Христово. Той е лекар на душите, а също така притежава властта да прощава греховете.
Каква сила- да осветява тялото и кръвта на Исуса Христа!
Каква власт- да прощава греховете и да ги задържа!
Свещеникът е факелът, светлината на света. Той пръска истината, учи хората на единствената необходима наука, а това е да печелят небето.
Молете Бога за свещеници. Как може една настоятелна молитва да не бъде чута?
Християнски родители, ваш дълг е да приготвяте благоприятна почва , където Бог ще може да направи така,че да поникне някоя свещеническа душа.
Давайте щедро чедата си, ако Бог ги призовава към свещеничеството, това е най-голямата чест, която Той може да направи на семейството ви. То ще  стане благородно за вечността.
Боже, дай ни свещеници, от които толкова много се нуждаем!...

Ако искате да видите музикален клип на Вангелис за Исус кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=MWIiJxLs1joУК

„Света Тереза на Младенеца Исус“ от Лизийо е покровителка на Свещениците
О, ИСУСЕ, ВЕЧНИ ПЪРВОСВЕЩЕНИКО,
покровителствувай твоите свещеници в заслона на
Пресветото Ти сърце където не може никой да ги нарани,
покровителствай и пази ги в Твоите пречисти ръце,
всекидневно да раздават Твоето свето тяло.
Пази чисти устните им, които са осветени от
драгоценната Ти кръв. Запази за тях сърцето си,
за да бъдат знак на славното ти свещенство.
Да се умиват в любовта и упованието Ти и пази ги за
спасението на света, дай им чрез освещаването на хляба и виното
да могат също така да осветяват сърцата, благослови труда им
за да бъде плодоносен и дари им жаждата за венеца на вечния живот.
Ако искате да видите клип за“ Малката Тереза на Детенцето Исус“- кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=ewlIhfKfxMAК
Д
нес Литургиите в Енорията бяха посветени за повече свещенически звания
„Молитвена група на Дева Мария“-също се присъедини към молитвите на Църквата за повече свещенически звания.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.