Четвъртък-4. Пасхална

Календар:Дева Мария на Добрия съвет
Духовна храна(260)-Трябва да извършваме своите деяния с Мария– това означава, че трябва да гледаме в деянията на Мария като на абсолютен образец на всяка добродетел и съвършенство, каквито Светият Дух е образувал в едно чисто създание, за да му подражаваме според мярката на нашите ограничени възможности*. Затова при всяко деяние гледаме как го е извършила или би го извършила Мария на наше място. За тази цел трябва да изследваме и да размишляваме големите добродетели, които е практикувала през земния си живот** и по-специално:1.Живата й вяра, благодарение на която без колебание е повярвала в думата на ангела; повярвала е вярно и твърдо, чак до подножието на Кръста на Голгота-345; 2.Дълбокото й смирение, с което Мария се е укривала, мълчала е , подчинявала се е във всичко и е заемала последно място; 3. Божественото й целомъдрие, което няма и няма да има равно на земята, и най-сетне  всичките й останали добродетели.
Ако искате да видите клип с изображения на Дева Мария-Майка на Добрия съвет- кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=2NAFTyZCvjgУК

Майки в наше време….
Подготовка за НМХС-Белозем-изображения

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.