30.04.Понеделник-5.Пасхална

Календар:св.Пий V.п.
Духовна храна:Плодовете на Свети Дух-Любов, Радост, Мир, Дълготърпение, Благост, милосърдие, Вяра, Кротост и Въздържание
ЛЮБОВТА
Естеството на Любовта-Взета общо любовта в най-висша степен е самият Бог. Тя е повече от могъществото, повече от мъдростта, повече от правдата.
Любовта е Божи дар. Тя е една свръхестествена добродетел и е вляна в нашата душа, тъй че тя е добродетел , която ние не можем нито да придобием, нито пък с нашите сили да се упражняваме в нея. Свети Дух е онзи, който я влива в нашите сърца: тя е нещо , което дължим само на Божията щедрост- едно добро, което Бог ни дава. Затова стойността му е огромна, цената му е безкрайна. Всичко, което идва от небето, е велико, благородно, възвишено, величествено, божествено. Любовта ни идва от небето, изворът й е в самото сърце на Бога. Бог влива в сърцето на човека духа на любовта като благоухание, пълно със сила. Бог и човек- двата клона на небесното дърво.

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.