Петък-18. 05.

Календар:св. Феликс от Канталиче мон.
Плодовете на Свети Дух:7. ВЯРА
Ако вярата не се подхранва от делата, тя угасва, както огънят, когато няма вече гориво. И това нещастие става, почти без да се усетим. Днес ще се пропусне едно добро дело, утре друго добро дело; от време на време се изоставят молитви или благочестиви дела, а след това губи се уважението, което сме имали към тях; подир идва отвръщането, после презрението и най-сетне присмехът и подигравката с набожните и благочестиви дела. След подигравката идва развратът, а пък той е гробът на вярата.
Да имаме духа на вярата в изпитанията и в скръбта.
С духа на вярата да употребяваме земните блага: здраве, отличия, високи длъжности, законни наслади, богатства…Така един ден, ще заслужим да съзерцаваме Бога, когото с духът на вярата сме  обожавали, макар и скрит от тайнствената завеса на вярата.
ГОСПОДИ, УВЕЛИЧИ ВЯРАТА НИ!
Непорочна Дево, ти която непрестанно гледаш безкрайната красота на Бога, предавай тази чудна визия на нас, твоите деца земни!
Не позволявай на земната действителност да ни води по пътища без изход. Искаме да я виждаме с твоите непорочни очи и да се радваме един ден на съзерцанието на Бога в небето!
Ако искате да видите,  клип за  посещението на Папа Йоан Павел II  в България-Катедралата, с песента :“ Черната  Мадона“кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=wtbp7_g6COQ&index=360УК

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.