вторник-19.06.

Календар:св. Ромуалд иг.
Ако искате да видите едно от творенията на Бог- Полет на лебеди…кликнете Тhttps://www.youtube.com/watch?v=2oEBrh8j_-gУК
Духовни теми: САМОПРИЗНАНИЕ: Колко съжалявам! Колко Ти благодаря! Господи , Ти знаеш вече за това!
„Дадох сърцето си в ръце, които го люто нараниха,
които го нараниха и изпоцапаха…така,
че стана достойно за мъки и труд.
Тогава го донесох при Тебе на лечение.
Това бедно сърце, толкова опозорено.
Господи, Ти го взе и веднага го изцери
и то стана достойно за спасение“.
Светът използва, изхабява, злоупотребява, отхвърля и презира.
Добрият Бог пази, поощрява, спасява, ощастливява...
„Колко мил и добър е нашият Бог!
Ако искате да видите друго творение-шедьовър на човешките и Божиите ръце: Барселона с нейната гордост… кликнете ТУhttps://www.youtube.com/watch?v=AWQje34khog&index=174К
„Колко мил и добър е нашият Бог!
Той прощава това в което сме се провинили.
Поправя това, което не е направено добре.
Допълва това, което не достига.
Довършва това, което не е довършено.
Възнаграждава щедро, направеното за Него“.

Един профил на с. Светла в кадри: Живот отдаден на Бога!

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.