ВЛИЗАНЕТО НА ИСУС В ЙЕРУСАЛИМ – ВРЪБНИЦА

На този ден Исус влезе в Йерусалим като негов Цар, беше приветстван и приет като такъв, но цялото това веселие беше една подготовка за това, което скоро щеше да се случи – смъртта и възкресението.

На този ден и ние се присъединихме към веселието и приветствахме Исус с радостни викове: „ОСАНА!  БЛАГОСЛОВЕН, КОЙТО ИДВА В ИМЕТО ГОСПОДНЕ!“

Публикувано в Църквата. Постоянна връзка.

Leave a Reply