“Ако не станем като деца”

Ако не станем, като деца – казва Исус, няма да може да влезем в Царството Божие. А как тогава да го спечелим?
За да ни помогне да открием пътя, който води към това царство, нашата енория организира различни инициативи, чрез които ние намираме правилния път в нашия живот – пътят, който води към Исус.
И тази година всеки може да открие своето място в различните енорийски дейности.

Всяка събота, най-малките се подготвят за тяхната първа среща с Исус в Светото Причастие.

По-големите очакват слизането на Светия Дух в тайнството Миропомазание.

Останалите с голямо желание започнаха подготовката за тържеството по случай Рождество Христово.

През седмицата в училище се провеждат часове по Религия за децата от 2 до 5 клас.

За една по-интимна среща с Исус, всеки последен петък, Го обожаваме в Светото Причастие, молейки се заедно в параклиса на сестрите францисканки.

Тъй като всички имаме нужда да задълбочим нашата вяра веднъж в месеца има организирани срещи за родителите на децата, подготвящи се за Първо Причастие и Миропомазание,за младежите и семействата, както и за по-възрастните верни.
Ако все още не сте открили своето място, не е късно. Потърсете го…

Leave a Reply

Your email address will not be published.