ВЕЛИКИ ПЕТЪК

ВЕЛИКИ ПЕТЪК
Исус е свален от Кръста и положен в скута на Скръбната Майка
“И сега, когато всичко свърши, Майката държи в своите скути Сина Си. Бурята отмина, а хълмът е опустял .
Няма ги онези, дето крещяха : ” Разпни го ! “
Аз съм тук, все още тук, на този път.
В ушите ми кънти викът, ала не чувам вече гласовете.
Чувам само гласа си, безразсъдни вик и този вик ме оглушава. Отчаяние обзема сърцето ми и ми се струва, че всичко е загубено. Тогава Майката поглежда към мен и нейния поглед ме спасява.
Аз съм при Майката. На този път срещам Майката, за да остана при нея.”
Дево нека твойта сила да ми служи за закрила в деня на общий съд !


Момент от Тържествената Литургия / Почитание на Светият Кръст/ ТУК