ВРЪБНИЦА

Връбница
ВРЪБНИЦА – енория “Пресвето Сърце Исусово ”
ТРИ ДУМИ / РАДОСТ/ КРЪСТ/ МЛАДОСТ
“Исус влиза е Йерусалим. Множество ученици Го придружава на празника, те постилат пред Него дрехите си, говорят за чудесата, които е извършил, издигат хвалебствен възглас : “Благословен Царят, Който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините!”(Лук.19,38)
Тълпа, празник, хвалебствие, благословия, мир: цялата атмосфера е изпълнена с радост.Исус събудил в сърцето толкова много надежди, най-вече сред смирения, прост, беден, отхвърлен народ, който в очите на света не означавал нищо. Той успял да разбере човешката нищета, показал милосърдния лик на Бога, принизил се, за да изцери тялото и душата.
Това е Исус. Това е Неговото сърце, което гледа нашите болести, нашите грехове.
Велика е Исусовата любов.
И така Той влиза в Йерусалим с тази любов и гледа всички нас.”

На 28.3. / ВРЪБНИЦА/
От 10.00ч. беше отслужена тържествена Литургия от о. Младен Плачков. По време на Литргията бяха споменати Страданията на Исус, беше извършен ритуала с посрещането на Исус в Йерусалим с върбови клонки и Неговия благослов към хората. Всеки верен отнесе в семейството си благословена клонка в знак на любовта си към Исус.


На същия ден стартира и Благотворителния базар с Ръчно изработени продукти от потребители на Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността към ДМО ФМСИ в сесия по трудотерапия и децата които следват часовете по религия при ОУ/Хр. Смирненски/.

Литургия с Папа Франциск от Ватикана на Връбница ТУК