Да разпространим на земята ароматът от небето!

Да бъдем като слънчевите лъчи между облаците!

Г о с п о д и,  к а к в о  и с к а ш   д а  н а п р а в я ?

Нашият Бог работи. Нека работим с Него за да построим надеждата!

Исус Христос е вечната и сигурната  надежда!

Leave a Reply

Your email address will not be published.