Молитвена група

МОЛИТВЕН ЧАС – В МАНАСТИРА
На 17.02.2019г., молитвите на Молитвена – мисионерска група на Дева Мария към Енорията се проведоха в манастира при сестрите – францисканки по покана на Сестра Елка Станева.
В началото винаги е броеницата, която е предназначена за молби към Дева Мария ( За нашите свещеници и монахини и за всички по света духовни служители, за повече духовни звания, за нашия Папа Франциск,за нашия епископ Мон. Георги Йовчев, за нашите семейства, за душите, които причиняват страданията на Исус, за душите от Чистилището, за умиращите – да умират с името на Бога и други според нашите намерения.)
Една десетица от броеницата измоли Сестра Джоти на индийски, а групата отговаряше на български. Тя се помоли за нейната огромна Родина Индия и за нейните близки, които са на хиляди километри.

Ако искате да видите част от молете на броеницата на индийски – Кликнете …
ТУК

След измолването на Светата броеница, следва четене на духовна литература от отговорника на групата, съобразено с Молитвените намерения.
Откъс от книгата «Обикновеният път « – Майка Тереза
ВСЕКИ АКТ НА ЛЮБОВ Е МОЛИТВА
“ Не е важно колко неща вършиш, а колко любов влагаш в тях. Важно е да споделиш любовта си с другите. Опитвай се да не съдиш хората, ако ги осъждаш, не им даваш любов. Вместо това се опитвай да им помагаш, дагаждайки се за техните потребности и откликвайки на тях. Пред параклиса в Дома на Майката са изписани следните думи :
”Ние не сме тук заради работата, тук сме заради Исус. Вършим всичко за Него. Преди всичко сме религиозни: не сме нито социални работници, нито учители, нито медицински сестри или лекари, ние сме религиозни сестри. Служим на Исус в лицето на бедните.
Грижим се за Него, храним Го, обличаме Го, навестяваме Го, съзирайки Го в бедните, отхвърлените, болните, сираците, умиращите. Всичко, което вършим, нашата молитва, нашата работа, нашето страдание са за Исус. Животът ни няма друга мотивация. Това много хора не разбират „…
След четивата, Отец Ивелин взема думата и тълкува дадено събитие от богословска гледна точка. В случая тълкуването на Папа франциск пред аудитория, Господнята молитва „Отче наш“.

Ако искате да видите част от неговите разсъждения кликнете ТУК

След това следва песен посветена на Дева Мария.

Ако искате да видите момент от песента за Дева Мария
кликнете ТУК

Изпълнява се и песен за Исус.

Ако искате да чуете песента за Исус… кликнете ТУК

След песните , правим анализ на изминалата седмица: Кой с какво е бил полезен и се поставят задачите за през следващата седмица.

Завършваме с молитва и благослов от свещеника.

0