Броеница

Светата Броеница е най – разпространената молитва в Католическата Църква. Наричат я “Малкото Евангелие”. Тя се състои от 150 “Радвай се …”, разделени на три части по 50. във всяка Тайна ние размишляване върху живота на Дева Мария и на Исуса Христа. Тайните, върху които размишляваме в Светата Броеница се делят на Радостни, Скръбни и Славни.

I. Радостни тайни – моли се в понеделник
1. Благовещението на Дева Мария.
2. Дева Мария посещава Св. Елисавета
3. Рождението на Спасителя във Витлеем.
4. Исус Христос е представен в храма.
5. Исус Христос е намерен в храма между учителите.

II. Скръбни тайни – моли се във вторник и петък
1. Исус Христо се поти с кървава пот в Гетсиманската градина.
2. Исус Христос е бичуван в преторията на Пилат.
3. Исус Христос е увенчан с трънен венец.
4. Исус Христос е осъден на смърт и натоварен с тежък кръст.
5. Исус Христос умира на кръста за нас.

III. Славни тайни – моли се в сряда, събота и неделя
1. Възкресението на Исуса Христа.
2. Възнесението на Исуса Христа.
3. Исус Христос изпраща Свети Дух над апостолите и над Дева Мария.
4. Успението на Дева Мария.
5. Дева Мария провъзгласена за Царица на Небето и Земята.

IV. Светли тайни – молят се в четвъртък
1. Кръщението на Исус Христос.
2. Исус Христос разкрива Божествеността Си в Кана Галилейска.
3. Исус Възвестява Царството Божие и призовава към покаяние.
4. Преображението на Исус Христос.
5. Исус Христос установява Тайнството Евхаристия.

Всяка десетина започва с “Отче наш …” и свършва със “Слава на Отца …”, като през време на десетината се размишлява върху една от тайните. В понеделник се размишлява върху Радостните тайни, във вторник и петък се размишлява върху Скръбните тайни. В сряда, събота и неделя се размишлява върху Славните тайни. В четвъртък се размишлява върху Светлите тайни.


начин за молене на броеницата:

Знакът на кръста (кръстим се)
Вярвай в Бога …
Отче наш …
Радвай се … ( 3 пъти )
Слава на Отца …
На големите зърна от броеницата се казва:
Отче наш …
О, Исусе мой, прости ни греховете, предпази ни от огъня на Ада, привлечи всички души към Небето, особено онези, които имат най – много нужда от Твоето милосърдие.
На малките зърна от броеницата се казва:
Радвай се … ( 10 пъти )
Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешниците, сега и на смъртния ни час. Амин.
В края на броеницата се казва:
Радвай се Царице …


Броеница на Света Бригита

Състои се от 6 десетини, всяка от които е предшествана от “Отче наш …” и “Верую…”. На края на Броеницата се казва “Отче наш …” и “Радвай се …” (3 пъти), като с това се честват 63-те години, прекарани от Дева Мария на Земята.
(Пълно опрощение на смъртния час получава онзи, който приживе измолва Броеницата един път през всяка седмица. При измолването й Броеницата трябва да се държи в ръце.)

Броеница на светите рани на нашия Господ Исус Христос или на милосърдието.

В началото на Броеницата се казва:
1. “О, Исусе, Божествени Изкупителю, бъде милостив към нас и към целия свят.”Отговор: Амин.
2. “Боже Свети, Боже Крепки, Боже Безсмъртни бъди милостив съм нас и към целия свят”
3. “Прошка и милост, Исусе мой, в настоящите опасности, покрий ни с твоята драгоценна Кръв.”
Отговор
: Амин.
4. “Вечни Отче, бъди милостив към нас поради Кръвта на Исуса Христа, Твой единствен Син; бъди милостив, коленопреклонно Ти се молим.”
На малките зърна от Броеницата:
“Исусе мой, прошка и милост. “
Отговор:
“Чрез заслугите на Твоите свети Рани.”
На големите зърна от Броеницата:
“Вечни Отче, поднасяме Ти Раните на нашия Господ Исус Христос.”
Отговор:
“За да бъдат изцерени болките на нашите души и на душите от Чистилището”
На края на Броеницата се казва три пъти молитвата от големите зърна на Броеницата.


Броеница към Младенеца Исус

Моли се на обикновена Броеница.
В началото на Броеницата се казва:
1. “Вярвам в Бога …”
2. “Отче наш …”
3. “Радвай се …”
4. “Слава на Отца …”

На малките зърна от Броеницата се казва:
“Сърце на Исусчето, родено от Девица Мария в обора на Витлеем, благослови човечеството, обнови сърцата им, осветли семействата, учи ги да обичат Бога.”
На големите зърна от Броеницата се казва:
1. “Отче наш …”
2. “Радвай се …”
3. “Слава на Отца …”

Пресветата Дева Мария дава на тази Броеница особени привилегии. Който я моли в някаква нужда, ще бъде скоро послушан. Исус -Дете действа бързо и незабавно. Нищо не отказва Небесния отец от Божественото Дете.

Моли искрено тази броеница, защото голяма благодат има в сърцето на Исусчето и в сърцето на Дева Мария – Майката на Исус Христос. Пресвета Дева Мария много обича тази броеница и се моли да я молим и ние. Цялото Небе го моли също. Не отлагай за после. Не го моли с досада. Моли го в ранни зори и от сърце. Броеницата е с предимство от Небето.