Кръстен път

Свещ. В името на Отца ….
Боже мой, Спасителю, ето ме пред Твоите нозе със сърце, разкаяни заради моите грехове, с които съм оскърбил безкрайната Ти благост. Готов съм по-скоро да умра, отколкото още веднъж да се върна да греша, защото аз Те обичам велики, мой Боже, с всичкото си сърце.

Свещ. Помилвай ни, Господи!
Всички. Господи, помилвай ни!

Скръбна Майка там стоеше
где на кръста Син висеше,
сълзи тя проливаше.

Света Майко, това стори,
щото раните Господни да
се запечатат в сърцето ми.

+първо спиране

Свещ: Покланяме Ти се, Исусе Христе, и Те благославяме.
Всички: Защото чрез Светия Си кръст си икупил света.
На това първо спиране се разказва за Пилатовия двор, където Исус е бил осъден на смърт. Помисли, душо моя, как Пилат е осъдил невинния Исус, и как Спасителят е приел със смирено сърце тази присъда заради нас, грешниците, за да ди отърве от вечната погуба. Милостиви Исусе, благодаря Ти от всичкото си сърце заради тази Твоя любов. Моля Ти се най-покорно да отмениш присъдата, която ми се пада според греховете, та да мога да придобия вечния живот в небесния рай.
Отче наш….Радвай се….Слава на Отца. Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни! От меч остър наранена, бе душа й огорчена, и сломена от печал. Света Майко това стори, щото раните Господни да се запечатат с сърцето ми.

+второ спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе и Те благославяме
Всички:Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това второ спиране се разказва как евреите натоварили Исуса с кръстното дърво. Помисли, душо моя, как Исус е приел кръста върху рамото Си, който, по причина на нашите грехове, много му тежал.
Исусе, дари ме с Твоята благодат за да не увеличавам вече с греховете си тежината на Твоя кръст, а с разкаяно сърце да нося тежината на моите теглила и мъки.

Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!

Как бе тъжна,
наскърбена Майката благосповена на Еднородний Син!
Света Майко…

+трето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това трето спиране се разказва, как Исус първи път пада под кръста. Помисли, душо моя, как Исус, когато не можал вече да устои на тежината на кръста, обладан от слабост и болки, е паднал под него.
Боже, Господи Исусе, моите грехове са били причината на това Твое падане; надари ме, моля Ти се, с благодатта Си, за да не подновявам вече мъките Ти със съгрешенията си.
Отче наш… Радвай се… Слава…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!

Колко мъки тя търпеше, и сърцето я болеше, Сина свой кат гледаше.
Света Майко …

+четвърто спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това четвърто спиране се разказва, как Исус е срещнал пресветата Си Майка.
Помни, душо моя, каква скръб е изпитал Исус, когато вижда Мария, Своята Майка, пак помисли, каква скръб е усетила Мария, когато е срещнала Своя Син; твоите грехове са причината на толкова силна мъка на Исуса и Мария.
Исусе мой, възбуди в мене, чрез посредничеството на Мария, силно разкаяние за греховете ми, та да мога да ги оплаквам чрез целия си живот и на смъртния си час да намеря пред Тебе милост.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
Сълзи кой не ще пролее, щом кат види как жалее Майката Исусова?
Света Майко…

+пето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това пето спиране се разказва, как Симеон Киренейски бил принуден да носи кръста след Исус. Помисли, душо моя, как евреите усетили, че Исус нямал вече сили да носи кръста, лъжовно Го съжаляват и дават кръста на Симеона.
Исусе, на мене се пада да нося кръста, защото аз съм грешил. Стори, Боже мой, поне да Ти бъда другар на кръстния път и да нося на драго сърце кръста на моите скърби и мъки.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
Скръб кого не ще обвлада, щом кат види колко страда кат види колко страда Майката Исусова?

+шесто спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това шесто спиране се разказва как света Вероника открила лицето на Исуса Христа.
Помисли, душо моя, как тази светица се е трудила да намали Исусовите мъки, как от Своя страна Исус я възнаградава с отпечатването Своето лице на кърпата й, с която го бе отрила.
Исусе мой, надари ме с Твоята благодат, за да очистя душата си от всеки грях и съвсем да се стопя от жалба заради твоите мъки.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!

Тя видя Го, че загина чрез бичуване кат мина за греховний свой народ.

Света Майко …

+седмо спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това седмо спиране се разказва как Исус втори път падна под кръста.
Помисли, душо моя, каква болка е изпитал нашият пресвети Спасител при това второ падане. Твоите нови грехове са причината за това Исусово падане.
Исусе, колко ме е срам да вдигна очите си към Тебе. Дай ми Твоята благодат да оставя греховете си и да не те оскърбявам вече никога.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
Тя видя как чадо мило изоставено унило Богу дух предаваше.
Света Майко …

+осмо спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това осмо спиране се разказва как Йеросалимските жени плачели и оплаквали Исуса Христа.
Помисли, душо моя, как Исус утешава жените да не плачат за Него, а за себе си и за потомците си. С това Той те подсеща, че повече трябва да плачеш за греховете си, отколкото за Неговите мъки.
Исусе мой, подари ми сълзите на едно постоянно разкаяние, тъй щото скръбта, която усещам заради Твоите теглила, да може да ми принесе полза за този и за дригия свят.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
От Твоята скръб голяма искам, Майко дял да взема, с теб до гроб ще плача аз.
Света Майко …

+девето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това девето спиране се разказва как Исус трети път пада под кръста.
Помисли, душо моя, как Исус, измъчен от болки, трети път е паднал под товара на кръста. Причината на това Негово падане е твърдостта на сърцето ти, поради която всякога падаш в предишните си грехове.
Мили мой, Исусе, обещавам ти сега наздраво, че не искам вече да греша, та да съкратя и намаля Твоите мъки. Подкрепи и утвърди моето обещание, та чрез благодатта Ти да мога добре да го изпълня.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
С твойто чадо наранено и от рани уморено мъките ще споделя.
Света Майко …

+десето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това десето спиране на разказва как Исус бил съблечен от дрехата Си, и напоен с жлъч.
Помисли, душо моя, какъв срам е изпитал Исус, когато Го събличат от дрехите Му и каква горчивина е усетил, когато Му дават да пие оцет, смесен с жлъч. Тогава е теглил Исус заради твоята разпуснатост, невъздържание и нечистота.
Пресвети Спасотелю, разкайвам се за всяка моя слабост и нечистота, с които съм Те оскърбил. Разкайвам се за всяко мое невъздържание в пиенето и яденето. От все сърце Ти обещавам да не подновявам вече Твоя срам и Твоите мъки.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
Направи до где живея, сълзи с тебе все да лея за разпънати твой Син.
Света Майко …

+единадесето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това единадесто спиране на разказва как Исус бил разпнат и издгнат върху кръста.
Помисли, душо моя, каква болка е усетил Исус, когато евреите заковават ръцете и нозете Му и издигат пресветото Му тяло върху кръста, съвсем покрито с рани и кръв. Какво жестокосърдие на евреите спрямо Исуса! И каква Исусова любов към мене! Исусе, Ти заради мене всичко търпиш, а аз заради Тебе нищо не искам да търпя. Закови моята опака воля на този Твой кръст, та да стане едно и също нещо с Твоята пресвета воля. Обещавам се твърдо, че не искам вече никога да Те оскърбявам и от любов към Тебе всичко искам да търпя.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
С теб при кръста ще застана и другар на теб ще стана, на горчивия ти плач.
Света Майко …

+дванадесето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това дванедесто спиране се разказва за Исус христовата смърт върху кръста.
Помисли, душо моя, че твоят Създател след три часова агония умира върху кръста за твоето спасение.
Исусе мой, както Ти си дал живота Си заради мене и аз трябва да употребя живота си заради Тебе, и това вярно и твърдо обещавам, само прося от Тебе благодатта да мога до го изпълня на дело в замяна на Твоята смърт.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…

Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!

Не отвръщай взор от мене, Дево преблагословенна, и стори да плача с тебе.
Света Майко …

+тринадесто спиране

Свещ:Покланяме Ти се, Христе, и Те  благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това тринадесето спиране се разказва как снели от кръста пресветото Исусово тяло и Го дали на Майка Му, Дева Мария.
Помисли, душо моя, скръбта и мъката на Божията майка, когато е приела в ръцете си тялото на възлюбения си Син, съвсем почерняло и посиняло от рани и кръв.
Пресвета Дево, изпроси ни благодатта да не изгубвам моя Изкупител – Исуса Христа – с грехове, а чрез изпълнение на християнските добродетели да мога да Го държа всякога жив в себе си.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
Дево, нека твойта сила да ми служи за закрила в деня на общия съд.

Света Майко …

+четиринадесето спиране

Свещ:Покланяме Ти се,Христе,и Те благославяме
Всички: Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
На това четиринадесето спиране се разказва как Исусовото тяло е било погребано.
Помлисли, душо моя, с колко голяма почит и дълбоко смирение е било погребано Исусхристовото тяло.
Исусе, слава и хвалба на Тебе за всичко онова, което Си изстрадал за спасението ми. Аз Ти се моля да ми помогнеш да се приготвя да приема достойно Твоето също тяло, което си оставил в Тайнството на Светото причастие. Направи, моля Ти се, от сърцето ми Твое вечно обиталище.
Отче наш… Радвай се… Слава на Отца…
Свещ: Помилвай ни, Господи!
Всички: Господи, помилвай ни!
И умре ли ни телото, направи та във небото, слава да наследя аз.

Света Майко …

+петнадесeто спиране