Литании

Литанията е древен начин на молене, при който свещеник или дякон изричал някое призоваване или прошение, а всички присъствуващи отговаряли. В древната църква щом се съберел наорд, така се молели.
От тези литании най-разпространена е тази на Св. Богородица и назована още “Лоретска” поради пребиваването там, Лорето, Италия, къщата на Св. Богородица. Там именно била пеяна всяка събота литанията на Божията майка. После тази практика, четена или пеяна, била възприета навсякъде в християнския свят.

+Литания на Св. Антон

Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.
Боже, Сине изкупителю на света, помилвай ни.
Боже, Душе Свети, помилвай ни.
Пресвета Троице, Единни Боже, моли се за нас.
Света Марийо, моли се за нас.
Свети Антоне Падуански, моли се за нас.
Верен Божи Служител, моли се за нас.
Любимец на Исуса и Мария, моли се за нас.
Достоен син на Св. Франциск, моли се за нас.
Ревностен Обожател на Светото Причастие, моли се за нас.
Украшение на Серафичния Орден, моли се за нас.
Достоен Божи Свещеник, моли се за нас.
Апостол и Проповедник, моли се за нас.
Учител на вечната истина, моли се за нас.
Огледало на чистотата и смитението, моли се за нас.
Приятел на бедните, моли се за нас.
Мъченик, приел доброволно кръста, моли се за нас.
Звезда на светостта, моли се за нас.
Стълб на Църквата, моли се за нас.
Борец против лъжеученията, моли се за нас.
Унищожител на тъгите, моли се за нас.
Страшилище на лошите духове, моли се за нас.
Утешител на наскърбените, моли се за нас.
Помощник на страдащите, моли се за нас.
Спасител на затворниците, моли се за нас.
Помощник на намиране на загубени вещи, моли се за нас.
Мощен ходатай пред Бога, моли се за нас.
Голям и постоянен чудотворец, моли се за нас.
Помощник във всички нужди, моли се за нас.
Бъди милостив, пощади ни Господи.
Бъди милостив, послушай ни Господи.
От всяко зло, избави ни Господи.

От всеки грях, избави ни Господи.
От всички опасности за тялото и душата, избави ни Господи.
От преслеванията на Светия Дух, избави ни Господи.
От болести, глад и война, избави ни Господи.
От вечна смърт, избави ни Господи.
Заради заслугите на Св. Антон, избави ни Господи.
Заради неговото усърдие за обръщането на грешниците, избави ни Господи.
Заради неговото горещо желание да приеме мъченическия венец, избави ни Господи.
Заради неговата серафична любов, избави ни Господи.
Заради неговите усилия и трудове, избави ни Господи.
Заради неговите проповеди и молитви, избави ни Господи.
Заради неговото смирение и търпение, избави ни Господи.
На съдния ден, избави ни Господи.
Ние бедни грешници, молим Ти се, послушай ни.
Да ни доведеш до истинско покаяние, молим Ти се, послушай ни.
Да ни дадеш търпение при носенето на нашия кръст, молим Ти се, послушай ни.
Да не отхвърляш нашите прошения, молим Ти се, послушай ни.
Чрез застъпничеството на Св. Антон изпрати ни най- щедро твоята милост и помощ, молим Ти се, послушай ни.
Сине Божи, молим Ти се, послушай ни.

Агнец Божи, който отнемаш греховете на света, прости ни Господи.
Агнег Божи, който отнемаш греховете на света, послушай ни Господи.
Агнец Божи, който отнемаш греховете на света, помилвай ни Господи.

+Литания на Сърце Исусово

Тя е онази, която почитаемата визитандинка Ана-Магдалина Ремюзат публикувала в 1718 г. и наречена “марсилска” литания, защото била прочетена за първи път в 1721 г. през една деветница в чест на Сърце Исусово, чрез която умолявали града Марсилия да бъде предпазен от една страшна чума. Сетне с разпространението на набожността към Сърце Исусово се наложила и литанията Му.

Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.

Отче небесни Божи, помилвай ни.
Сине Изкупителю на света Боже, помилвай ни.
Душе Свети боже, помилвай ни.
Света Тройце едини Боже, помилвай ни.
Сърце Исусово, Син на вечния Отец, помилвай ни.
Сърце Исусово, образувано от Свети Дух, в утробата на Майката-Дева, помилвай ни.
Сърце Исусово, съществено съединение със словото Божие, помилвай ни.
Сърце Исусово, с безкрайно величие, помилвай ни.
Сърце Исусово, свет храм Божи, помилвай ни.
Сърце Исусово, обиталище на Всевишния, помилвай ни.
Сърце Исусово, дом Божи и врата небесна, помилвай ни.
Сърце Исусово, пещ, разпалена от любов, помилвай ни.
Сърце Исусово, вместилище на правдата и любовта, помилвай ни.
Сърце Исусово, пълно с доброта и любов, помилвай ни.
Сърце Исусово, бездна на всички добродетели, помилвай ни.
Сърце Исусово, най-достойна за всяка хвала, помилвай ни.
Сърце Исусово, цар и средоточие на всички сърца, помилвай ни.
Сърце Исусово, в Което са всички съкровища на мъдростта и знанието, помилвай ни.
Сърце Исусово, в Което обитава всяка пълнота на Божеството, помилвай ни.
Сърце Исусово, в Което е благоволението на Отца, помилвай ни.
Сърце Исусово, в пълнотата на Което всички участваме, помилвай ни.
Сърце Исусово, желание на вечните висини, помилвай ни.
Сърце Исусово, търпеливо и премилосърдно, помилвай ни.
Сърце Исусово, щедро към всички, които Те призовават, помилвай ни.
Сърце Исусово, извор на живот и светлост, помилвай ни.
Сърце Исусово, жертва за греховете ни, помилвай ни.
Сърце Исусово, обсипано с презрения, помилвай ни.
Сърце Исусово, съкрушено заради престъпленията ни, помилвай ни.
Сърце Исусово, послушно до смърт, помилвай ни.
Сърце Исусово, пронизано с копие, помилвай ни.
Сърце Исусово, извор на всяко утешение, помилвай ни.
Сърце Исусово, живот и възкресение наше, помилвай ни.
Сърце Исусово, мир и помирение наше, помилвай ни.
Сърце Исусово, жертва за грешниците, помилвай ни.
Сърце Исусово, спасение на надяващите се на Тебе, помилвай ни.
Сърце Исусово, надежда на умиращите в Тебе, помилвай ни,
Сърце Исусово, радост на всички светци, помилвай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
– Исусе, кротък и смирен по сърце
– Направи сърцето ни подобна на Твоето
Да се помолим:
Всемогъщи и вечни Боже, погледни на Сърцето на преобичния Си Син, и на славата и удовлетворенията, които Ти дава и умилостивен, прости на тези, които искат милосърдието Ти. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

+Литания на Всички Светци

Може би те са били първите и се състояли от обръщения към Св. Тройца, Св.Богородица, ангелите. После следвали апостолите, мъчениците, изповедниците, учителите, девиците. Списъкът завършвал със Св. Франциск от Асизи. Следвали още прошения: предпазване от греха, получаване на блага земни и духовни, обръщения към тайните от живота на Исуса Христа, чрез които християните искали да бъдат защитени. Всичко приключвало с десет молитви в полза на верните и на Църквата, без обаче да бъдат забравени и онези, които ни предшестваха в смъртта.

Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.
Отче небесни Боже, помилвай ни.
Сине изкупителю на света Боже, помилвай ни.
Душе Свети боже, помилвай ни.
Света Тройце единни Боже, помилвай ни.
Света Марио, моли се за нас.
Света Богородице, моли се за нас.
Света Дево на девиците, моли се за нас.
Свети Михаиле, моли се за нас.
Свети Гавраиле, моли се за нас.
Свети Рафаиле, моли се за нас.
Всички свети ангели и архангели, молете се за нас.
Всички свети чинове на Блажените Духове, молете се за нас.
Свети Иван Кръстителю, моли се за нас.
Свети Йосифе, моли се за нас.
Всички свети Патриарси и Пророци, молете се за нас.
Свети Петре, моли се за нас.
Свети Павле, моли се за нас.
Свети Андрея, моли се за нас.
Свети Якове, моли се за нас.
Свети Иване, моли се за нас.
Свети Тома, моли се за нас.
Свети Якове, моли се за нас.
Свети Филипе, моли се за нас.
Свети Вартоломей, моли се за нас.
Свети Матея, моли се за нас.
Свети Симоне, моли се за нас.
Свети Тадей, моли се за нас.
Свети Матия, моли се за нас.
Свети Варнава, моли се за нас.
Свети Лука, моли се за нас.
Свети Марко, моли се за нас.
Всички свети Апостоли и Евангелисти, молете се за нас.
Всички свети Господни Ученици, молете се за нас.
Всички свети невинни души, молете се за нас.
Свети Стефан, моли се за нас.
Свети Лавренти, моли се за нас.
Свети Викенти, моли се за нас.
Свети Фабияне и Севастияне, молете се за нас.
Свети Иване и Павле, молете се за нас.
Свети Козма и Дамияне, молете се за нас.
Свети Герваси и Протаси, молете се за нас.
Всички свети мъченици, молете се за нас.
Свети Силвестре, моли се за нас.
Свети Григори, моли се за нас.
Свети Амброси, моли се за нас.
Свети Августине, моли се за нас.
Свети Йерониме, моли се за нас.
Свети Мартине, моли се за нас.
Свети Никола, моли се за нас.
Всички свети Първосвещеници и Изповедници, молете се за нас.
Всички свети Учители, молете се за нас.
Свети Антоне, моли се за нас.
Свети Бенедикте, моли се за нас.
Свети Бернарде, моли се за нас.
Свети Доминик, моли се за нас.
Свети Францеско, моли се за нас.
Всички свети Свещеници и Левити, молете се за нас.
Всички свети Монаси и Пустинослужители, молете са за нас.
Света Марио-Магдалена, моли се за нас.
Света Агата, моли се за нас.
Света Лучия, моли се за нас.
Света Агнезио, моли се за нас.
Света Цецилио, моли се за нас.
Света Катерино, моли се за нас.
Света Анастасио, моли се за нас.
Всички свети Девици и Вдовици, молете се за нас.
Всички Светци и Светици Божи, застъпете се за нас.
Милостив бъди, прости ни Господи.
От всяко зло избави ни, Господи.
От всякакъв грях избави ни, Господи.
От Твоя гняв, избави ни, Господи.
От внезапна и непредвидена смърт избави ни, Господи.
От дяволските нападки избави ни, Господи.
От гняв, омраза и всяка зла воля избави ни, Господи.
От блудствен дух избави ни, Господи.
От гръм и буря избави ни, Господи.
От бича на земетресението избави ни, Господи.
От чума, глад и война избави ни, Господи.
От вечната смърт избави ни, Господи.
Чрез тайната на Твоето свето въплъщение избави ни, Господи.
Чрез Твоето свето дохождане избави ни, Господи.
Чрез Твоето раждане, избави ни, Господи.
Чрез Твоето кръщение и Твоя свет пост, избави ни, Господи.
Чрез Твоя кръст и Твоето страдание, избави ни, Господи.
Чрез дохождането на Духа Свети Утешителя, избави ни.
В деня на съда, избави ни, Господи.
Ние грешни, молим Ти се, послушай ни.
Да ни извиниш, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да ни доведеш до истинско покаяние, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да управляваш и съхраниш твоята Св. Църква, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да съхраниш апостолическия наместник, всички дърковни чинове и светата вяра, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да усмириш неприятелите на Светата Църква, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да дадеш на управниците на християнския народ мир и истинско съгласие, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да дадеш на християнския народ мир и единство, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да върнеш всички заблудени до единството на Църквата и да доведеш всички неверници до светлината на Евангелието, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да крепиш и пазиш самите нас в Твоята света служба, молим Ти се, послушай ни.
Да въздигнеш нашите умове към небесните желания, молим Ти се, послушай ни.
Да въздадеш на всички наши благодетели вечните блага, молим Ти се, послушай ни.
Да отървеш нашите души, тези на нашите братя и благодетели от вечното осъждане, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да дадеш и опазиш плодовете на земята, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да дадеш на всички починали верни вечен покой, молим Ти се, послушай ни.
Да благоволиш да ни послушаш, молим Ти се, послушай ни.
Сине Божи, молим Ти се, послушай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Отче наш… псалм 69.
Боже, помисли да ме избавиш – Господи, побързай да ми помогнеш.
Да се смутят и посрамят, които търсят душата ми.
Да бъдат обърнати назад и предадени на присмех, които зло ми желаят.
Да се върнат веднага, покрити със срам, ония, които подигравателно ни казват: Добре, добре!
Нека се зарадват и развеселят в Тебе всички, които Те търсят.
И които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: Велик е Господ!
Аз пък съм сиромах и беден: Боже, побързай при мене!
Ти си моя помощ и избавител мой: Господи, не се забавяй.
Слава на Отца и Сина и на Светаго.
Както беше в началото и сега и всякога и във векове на вековете. Амин.
Спаси Твоите служители, които се надяват в Тебе, Боже мой.
Бъди ни, Господи, крепка кула, за закрила от неприятелиля.
Нищо да не може неприятелят против нас. И синът на беззаконието да не може вече да ни вреди.
Господи, не постъпвай с нас според греховете ни.
И не ни въздавай според нашите беззакония.
Да се помолим за нашия първосвещеник: папа…
Господ да го пази, да заварди живота му, да го направи блажен на земята и да не го предаде на волята на враговете му.
Да се помолим за нашите благодетели.
Господи, благоволи да въздадеш вечен живот на всички, които вършат добро, заради Твоето име. Амин.
Да се помолим за починалите верни.
Вечен покой дай им, господи, и вечна светлина да ги озари.
Да почиват в мир. Амин.
Да се помолим за отсъстващите наши братя и сестри.
Господи, спаси рабите и рабините, които се надяват на Тебе.
Господи, прати им помощ от светилището Си.
И от Сион подкрепи ги.
Господи, изслушай моята молитва.
И моят вик да достигне до Тебе.
Господ да бъде с вас.
И с твоя дух.
Да се помолим:
Боже, Комуто е свойствено да се смиляваш и да прощаваш: приеми нашите молби, та нас и всички Твои раби и рабини, които пъшкаме под бремето на греха, но Ти ни освободи поради Твоето милосърдие.
Господи, молим Ти се, изслушай смирените ни молитви. Не ни наказвай поради греховете, които Ти изповядваме, но дари ни благосклонно мир и прошка.
Господи, окажи ни Твоето неизказано милосърдие. Премахни от нас всички грехове и същевременно избави ни от наказанията, които заслужаваме заради тях.
Боже, Който се оскърбявяш от греха, а се усмиряваш поради покаянието, погледни благосклонно молитвите на Твоя покорно молещ се народ и укроти Твоя гняв, който заслужихме поради греховете си.
Всемогъщи вечни Боже, смили се над твоя служител, нашия папа… и води го по Твоя милост из пътя на вечното спасение; та с Твоя помощ да желае що е угодно на Тебе и да го върши с всичка сила.
Боже, от Тебе иде всяко свето желание, всяко право решение и всяко добро дело. Дай на твоите раби и рабини оня мир, който светът не може да даде; така че от все сърце да бъдем подчинени на Твоите заповеди, да бъдем освободени от вражески страх и под Твоя закрила да преживеем мирни времена.
Господи, разпали сърцето ни и цялата ни вътрешност с огъня на Свети Дух, за да Ти служим с непорочно тяло и да Ти угодим с чисто сърце.
Боже, Създателю и Спасителю на всички верни, опрости им греховете и направи посредством религиозните им практики, да почувстват облекчението, което винаги са желаели.
Господи, молим ти се, изпреварвай делата ни с Твоята подбуда и ни съпровождай с Твоята помощ, така че всяка наша молитва и всяко наше дело да почва с Тебе и да свършва с Тебе.
Всемогъщи вечни Боже, Който царуваш едновременно над живи и умрели и се смиляваш над всички, които по вяра и по дело знаеш, че ще бъдат Твои, покорно Ти се молим, всички, които споменаваме в молитвата си, било че сегашния свят да ги задържа още в плътта, било че бъдещият свят да ги е вече приел, освободени от тялото си, нека чрез милост, да получат опрощение на всичките си прегрешения.
Чрез Христа нашия Господ. Амин.
Господ да бъде с вас – И с твоя дух.
Да ни послуша всемогъщия и милостив Господ. – Амин.
И душите на верните по Божия милост да почиват в мир. – Амин.

+Литания на Св. Йосиф

Както набожността към Сърце Исусово се е разширявала постепенно, така до известна степен това важи и за набожността към Св. Йосиф.
Известна ни е ролята на този светец при появата на Исуса, но както набожността, така и литанията към Св. Йосиф, са от по – късна дата.
Литанията в чест на Св. Йосиф е била продиктувана най – напред като частна набожност, после е била одобрена от Св. Престол с дата 18.03.1909 г.
Тази литания подчертава титлите , добродетелите и застъпничеството, проявявани в полза на верни християни.
Св. Йосиф е също покровител на добрата смърт. Но ще попитате: възможно ли е смъртта да бъде наречена добра? Тя е добра, когато човек завърши живота си помирен с Бога и удостоен с последните тайнства.
И действителност Св. Йосиф затворил очи, заобиколен от Исуса и Дева Мария, най – светите съкровища на религията. Затова вярващият не бива да си ляга без да е казал: Св. Йосифе, покровителю на добрата смърт, моли се за мене!

Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, слушай ни.
Христе, послушай ни.
Отче, небесни боже, помилвай ни.
Сине, Изкупителю на света Боже, помилвай ни.
Душе Свети Боже, помилвай ни.
Света Тройце, едини Боже, помилвай ни.
Света Марио, моли се за нас.
Свети Йосифе, моли се за нас.
Славни сине давидов, моли се за нас.
Блясък на патриарсите, моли се за нас.
Съпруг на Божията майка, моли се за нас.
Девствен пазител на Девицата, моли се за нас.
Хранителю на Сина Божи, моли се за нас.
Верен покровител на Христа, моли се за нас.
Началнико на Светото Семейство, моли се за нас.
Йосифе най-справедливи, моли се за нас.
Йосифе най-целомъдрени, моли се за нас.
Йосифе благоразумни, моли се за нас.
Йосифе най-силни, моли се за нас.
Йосифе най-послушни, моли се за нас.
Йосифе наи-верни, моли се за нас.
Огледало на търпението, моли се за нас.
Любителю на сиромашията, моли се за нас.
Пример на работниците, моли се за нас.
Образец на семейния живот, моли се за нас.
Пазителю на девствениците, моли се за нас.
Подкрепа на семействата, моли се за нас.
Утешение на нещастниците, моли се за нас.
Надежда на болните, моли се за нас.
Надежда за болните, моли се за нас.
Покровителю на умиращите, моли се за нас.
Ужас на дяволите, моли се за нас.
Покровителю на Св. Църква, моли се за нас.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни.
– Постави го господар над Своя дом – И управител на всичките Си владения.

Да се помолим.

Боже, Който чрез едно неизказуемо Проведение, благоволи да избереш блажения Йосиф за съпруг на Твоята пресвета майка, Молим Ти се, почитайки го на земята като покровител, да заслужим да го имаме в небето за защитник. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

+Литания На Добрата Смърт

Господи Исусе, Добри Боже, Отец на милосърдието, представям се пред Тебе, със смирено, съкрушено и разбито сърце; препоръчвам Ти моя последен час и всичко, което ще го последва.
Когато моите неподвижни крака ще ме предупредят, че животът ми на земята е пред свършване, милостиви Исусе, смили се над мене.
Когато моите очи, помрачени и мътни от наближаване на смъртта ще отправят тъжен и угасващ поглед към Тебе, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моите устни, студени и треперещи, произнесат за последен път Твоето обожаемо име, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моите уши, готови да се затворят за човешката реч, едва ще чуват кратките думички, които заобикалящите ще ми внушават, за да се присъединявам към Тебе, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моята душа, обезпокоявана от спомена на своите неправди и от страха на Твоята справедливост, ще се бори срещу ангела на мрака, които ще гледа от една страна да не мисли за Твоето милосърдие, от друга, да се отчая, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моето сърце, притиснато от страданията на болестта, ще се ужаси от смъртта, а пък ще се изтощи от усилията, които ще прави против врага на спасението, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато ще пролее последните си сълзи, знак на предстоящото ми разрушение, приеми ги за изкупление, та да издъхна като покаятелна жертва и в този миг, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моите близки и приятели, събрани около мене, ще се трогнат от вида ми и ще Те призоват за мене, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато изгубя чувството си на сетивата, когато светът ще бъде чужд за мене и ще се намеря под ударите да последната си агония и на пристъпите на смъртта, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато последните въздишки на сърцето ми ще заставят душата да излезе от тялото, приеми ги като свето нетърпение да ме доведат при Тебе, милостиви Исусе смили се над мене.
Когато моята душа ще отлети от този свят и ще остави тялото бледо, студено и безжизнено, приеми унищожението на съществото ми като дан на Твоето владичество и на Твоята безкрайност, милостиви Исусе смили се над мене.
Най – после, когато душата ми се яви при Тебе и Те види за първи път в блясъка на Твоето величие, не я отхвърляй от лицето Си, напротив, приеми я в скута на Твоето милосърдие, та да пее вечно Твоята хвала, милостиви Исусе смили се над мене.

Да се помолим.
Боже, Ти, Който като ни осъди на смърт, скри от нас часа и момента, направи на премина живота си в правда и светост, та да заслужа накрая да напусна този свят със спокойна съвест и да умра в Твоята обич. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

+Литания На Пресветото Исусово Име

Името Исус, говори Св. Бернард, е мед на устата, песен на ухото, радост на сърцето. Затова вярващият християнин не се изморява да го изговаря през денонощието си. Това е литанията в чест на Пресветото Исусово име.
Предполага се, че инициатор на тази литания е Св. Бернард Сиенски и после обогатена от следващите поколения.
Днес тя се намира във всяка набожна книга.
Да се чете, да се моли, та душата да стигне един ден до славата на Исуса.

Господи, помилвай ни.
Исусе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Исусе, слушай ни.
Исусе, послушай ни.
Отче небесни Боже, помилвай ни.
Сине Изкупителю на света Боже, помилвай ни.
Душе свети Боже, помилвай ни.
Света Тройце едини Боже, помилвай ни.
Исусе, Сине на Живия Бог, помилвай ни.
Исусе, слава на Отца, помилвай ни.
Исусе, светилник на вечната светлина, помилвай ни.
Исусе, цар на славата, помилвай ни.
Исусе, слънце на правдата, помилвай ни.
Исусе, Сине на Дева Мария, помилвай ни.
Исусе любезни, помилвай ни.
Исусе чудесни, помилвай ни.
Исусе, Боже силни, помилвай ни.
Исусе, Отец на идващия век, помилвай ни.
Исусе, ангел на големия съвет, помилвай ни.
Исусе най – силни, помилвай ни.
Исусе най – търпеливи, помилвай ни.
Исусе най – послушни, помилвай ни.
Исусе, кротък и смирен по сърце, помилвай ни.
Исусе, любител на чистотата, помилвай ни.
Исусе, наш любител, помилвай ни.
Исусе, Бог на мира, помилвай ни.
Исусе, автор на живота, помилвай ни.
Исусе, пример на добродетелите, помилвай ни.
Исусе, ревнител на душите, помилвай ни.
Исусе, Господ наш, помилвай ни.
Исусе, прибежище наше, помилвай ни.
Исусе, баща на бедните, помилвай ни.
Исусе, съкровище на верните, помилвай ни.
Исусе, добри пастир, помилвай ни.
Исусе, истинска светлина, помилвай ни.
Исусе, вечна мъдрост, помилвай ни.
Исусе, безкрайна добрина, помилвай ни.
Исусе, път и живот наше, помилвай ни.
Исусе, радост на ангелите, помилвай ни.
Исусе, цар на патриарсите, помилвай ни.
Исусе, наставник на апостолите, помилвай ни.
Исусе, Учител на евангелистите, помилвай ни.
Исусе, сила на мъчениците, помилвай ни.
Исусе, светлина на изповедниците, помилвай ни.
Исусе, чистота на девиците, помилвай ни.
Исусе, корона на всичките светци, помилвай ни.
Милостив бъди, прости ни ,Исусе.
Милостив бъди, послушай ни, Исусе.
От всяко зло освободи ни, Исусе.
От всеки грях освободи ни, Исусе.
От Твоя гняв освободи ни Исусе.
От примките на дявола, освободи ни Исусе.
От духа на прелюбодеянието, освободи ни, Исусе.
От вечната смърт, освободи ни, Исусе.
От небрежността към Твоите вдъхновения, освободи ни, Исусе.
Чрез тайната на Твоето светло въплъщение, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоето Рождество, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоето детство, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоя най – божествен живот, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоя труд, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоята предсмъртна борба и Твоето страдание, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоя кръст и Твоето изоставяне, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоето възкресение, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоето възнесение, освободи ни, Исусе.
Чрез установяване на Пресветото Причастие, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоите радости, освободи ни, Исусе.
Чрез Твоята слава, освободи ни, Исусе.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, прости ни, Исусе.
Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света, послушай ни, Исусе.
Агнец, Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Исусе.
Исусе, слушай ни.
Исусе, послушай ни.

+Литания На Умиращия

Както земното съществувание на християнина е заобиколено от духовни обреди: кръщение, миропомазание, причастяване и благословения…, така и смъртта подобава да е предшествана и последвана от подходящи обреди и молитви. Прието е най-напред да се даде на умиращия да целуне кръста, онзи уред, на който Христос даде живота си за спасението на човеците. После се нали свещ. В християнските семейства се пазят свещите, благословени на Сретение Господне (02.февруари).
Защо се употребява свещта? Защото тя е символ на Христа. Запалената свещ бива да се представи, че сам Христос бди над една душа, която скоро ще замине за Царството небесно.
В древната църква, в навечерието на празника на възкресение Христово, верните със запалени свещи молели за новите християни, родени чрез кръщението; в стаята на умиращия най-близките молят литанията на умиращите, та смъртта да въведе агонизиращия или агонизиращата във вечния живот.
Обичай е още по много места да се удари енорийската камбана, за да се предупреди населението да се моли за някой или някоя, които си отиват. Колко полезно и назидателно е подобни практики да се следват навсякъде в епархията, защото не бива само да живеем като християни, а и да умираме като такива.
Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.
Света Марио, моли се за него (нея).
Всички свети ангели и архангели, молете се за него (нея).
Свети Авеле, моли се за него (нея).
Целият хор на праведните, моли се за него (нея).
Свети Аврааме, моли се за него (нея).
Свети Иване Кръстителю, моли се за него (нея).
Свети Йосифе, моли се за него (нея).
Всички свети патриарси и пророци, молете се за него (нея).
Свети Петре, моли се за него (нея).
Свети Павле, моли се за него (нея).
Свети Андрея, моли се за него (нея).
Свети Иване, моли се за него (нея).
Всички свети апостоли и евангелисти, молете се за него (нея).
Всички свети ученици Господни, молете се за него (нея).
Свети Стефане, моли се за него (нея).
Свети Лавренти, моли се за него (нея).
Всички свети мъченици, молете се за него (нея).
Свети Силвестре, моли се за него (нея).
Свети Григори, моли се за него (нея).
Свети Августине, моли се за него (нея).
Всички свети първосвещеници и изповедници, молете се за него (нея).
Свети Бенедикте, моли се за него (нея).
Свети Франческо, моли се за него (нея).
Свети Камиле, моли се за него (нея).
Свети Иване Божи, моли се за него (нея).
Всички свети монаси и пустинници, молете се за него (нея).
Света Марио Магдалено, моли се за него (нея).
Света Луцио, моли се за него (нея).
Всички свети девици и вдовици, молете се за него (нея).
Всички светци и светици Божи, застъпете се за него (нея).
Милостив бъди, прости му (й), Господи.
Милостив бъди, освободи го (я), Господи.
Милостив бъди, освободи го (я), Господи.
От Твоя гняв освободи го (я), Господи.
От опасността на смъртта, освободи го (я), Господи.
От лоша смърт, освободи го (я), Господи.
От мъките на пъкъла, освободи го (я), Господи.
От всяко зло, освободи го (я), Господи.
От дяволската власт, освободи го (я), Господи.
Чрез Твоето Рождество, освободи го (я), Господи.
Чрез Твоя кръст и Твоето страдание, освободи го (я), Господи.
Чрез Твоята смърт и Твоето погребение, освободи го (я), Господи.
Чрез славното Ти възкресение, освободи го (я), Господи.
Чрез чудесното Ти възнесение, освободи го (я), Господи.
Чрез благодатта на Свети Утешител, освободи го (я), Господи.
На съдния ден, освободи го (я), Господи.
Ние, грешници, молим Ти се, освободи го (я), Господи.
Да му (й) простиш, молим Ти се, послушай ни.
Господи, помилвай ни.
Христе, помилвай ни.
Господи, помилвай ни.

Да се помолим:
Отпътувай, християнско душо, от този свят в името на Бога Отца Всемогъщи, Който те е създал; в името на Исуса Христа, сина на живия Бог, Който е страдал за тебе; в името на Свети Дух, Който е бил излят в тебе.
В мир да бъде днес твоето място и твоето пребиваване при Бога в светия Сион, със Света Богородица, Дева Мария, със Свети Йосиф и с всички ангели и Божи светии.
Предраги братко, препоръчвам те на всемогъщия Бог и те поверявам на Оня, чиято твар си ти, за да се завърнеш при Твоя Творец, който те е образувал от калта на земята.
Излизайки, прочее, от този свят да те посрещнат, Света Дева Мария, ангелите и всички светии. Да те освободи Христос, Който за тебе е бил разпнат. Да те освободи Христос, Който благоволи да умре за тебе. Да те постави Христос, Син на живия Бог, в Своя рай и този истински Пастир да те познае всред Своите овци. Той да прости всички твои грехове, да те постави всред Своите избраници. Дано видиш лице в лице Твоя Изкупител и да постигнеш Боговидението във веки веков. Амин.