Молитви

СУТРИШНА МОЛИТВА

(Неразумното животно става от одъра си и гледа най-напред да яде или пие. Ако човек правеше същото, той не би се отличавал от него. Затова за добре възпитаните и практикуващи християни даваме им възможност, щом станат да отправят мисълта си към Бога, като изчетат поместените молитви или поне част от тях.)

1. Знакът на кръста.
В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

2. Полезни мисли за казване в началото на деня.
Господи, всичко, което ще направя през деня, молитви и дела, да бъде случай да спечеля всички опрощения, определени от Св. Църква.
Свети Ангеле пазителю, Свети мой покровителю и всички Светци и Светици Божии, молете се за мене.

3. Господня Молитва.
Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай, но избави ни от злото. Амин.

4. Ангелски Поздрав.
Радвай се, благодатна Марио: Господ е с тебе, благословена си ти мецду жените и благословен е плодът на твоята утроба – Исус.
Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешниците, сега и на смъртния ни час. Амин.

5. Славословие на Света Тройца.
Слава на Отца и сина и Светия Дух, както беше в началото и всякога и във веки веков. Амин.

6. Апостолски Символ.
Вярвам в Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и земята. И в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ наш, който се е заченал от светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпнат, умрял и погребан; слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога, Отца Всемогъщия; оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, Светата Католическа Църква, обещанието на Светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин.

7. Верую казвано в неделя на празник.
Вярвам в един Бог, всемогъщия Отец, творец на небето и на земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус Христос, еднороден Син Божи и роден от Отца преди всички векове: Бог от Бога, светлина от светлина, истински Бог, роден, не сътворен; едносъщ с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който за нас човеците и за наше спасение слязъл от небето, и се въплотил от Дева Мария, по действие на Светия Дух и станал човек. Разпнат бил също за нас при Понтийския Пилат, страдал и бил погребан; и възкръснал на третия ден според Писанията; и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите: и царството Му няма да има край. Вярвам и в Светия Дух, Господ и животворящ, Който произхожда от Отца и Сина, Който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен: Който е говорил чрез пророците. Вярвам в една, света, католическа и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете. И очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин.

8. Десетте Божи Заповеди.
1. Аз съм Господ Бог твой; да нямаш други богове, освен Мене.
2. Не взимай Божието име напразно.
3. Осветявай седмия ден – неделята.
4. почитай баща си и майка си.
5. Не убивай.
6. Не прелюбодействай.
7. Не кради.
8. Не лъжесвидетелствувай.
9. Не пожелавай жената на ближния си.
10. Не пожелавай имота на ближния си.

9. Петте Църковни Заповеди.
1. Присъствувай на Светата Литургия в неделя и в празнични дни.
2. Пости през всички пости и не яж месо в петък.
3. Изповядвай се поне веднъж в годината и се причасти на Великден.
4. Не прави сватба в забраненото време.
5. Помагай на издръжката на църквата.

10. Седемте Тайнства.
1. Кръщение.
2. Миропомазание.
3. Причастие.
4. Покаяние.
5. Маслосвещение.
6. Свещенство.
7. Женитба.


11. Деяние на разкаяние.

Боже мой, моля Ти се, да ми простиш греховете, разкайвам се от все сърце, защото като съгреших, аз изгубих рая и заслужих пъкъла. Но още повече се разкайвам, защото оскърбих безкрайната Ти добрина. Обещавам се, с твоята благодат, никога вече да не Те оскърбявам.

12. Молитва към Ангел-Пазител.
Ангеле Божи, пазителю мой, аз който по Божия милост съм поверен на тебе, моля ти се, осветлявай ме, пази ме, крепи ме и ръководи не през този ден (през тази нощ. Амин.

13. Молитва към Дева Мария.
Радвай се, царице, майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се! Към тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, прочее, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни, след това изгнание Исуса – благословения плод на твоята утроба – о преблага, о милостива, о сладка Дево Марио!

14. Ангел Господен (Казва се през годината)
Ангел Господен извести на Дева Мария – И тя зачена от Светия Дух. Ето слугинята Господня, – Нека ми бъде по твоята дума.
Радвай се, благодатна Марио …..
И словото стана плът, – И всели се между нас.
Радвай се, благодатна Марио ….
Моли се за нас, Света Богородице, – За да станем достойни за Христовите обещания.

15. Царице небесна (Казва се през великденското време)
Царице небесна, радвай се, алилуйя – Защото Когото заслужи да носиш, алилуйя.
Възкръсна, като рече, алилуйя – Моли се за нас Богу, алилуйя.
Весели се и радвай се, Дево Марио, алилуйя – Защото Господ наистина възкръсна, алилуйя.
Да се помолим.
Боже, Който чрез възкресението на Твоя Син, нашия господ Исус Христос, си благоволил да зарадваш света; направи, молим Ти се, чрез Неговата майка Дева Мария, да придобием радостите на вечния живот. Чрез Христа нашия Господ. Амин.

ВЕЧЕРНА МОЛИТВА.

(Християнинът се моли не само сутрин, но и вечер. Той трябва да благодари, че е бил запазен от злополука, че е останал жив, може би се е запазил още и от грях. Всичко това подтиква към молитва и благодарност.)
Да се представим пред Бога, благоговейно и дълбоко да Му се поклоним.

1. Деяние на поклонение.

Боже мой, покланям се на Тебе тук присъствуващ, драговолно Те признавам за мой Създател и мой върховен господ и напълно се подчинявам на Тебе.

2. Деяние на вяра.
Боже мой, вярвам твърдо всичко, което светата католическа, апостолска и римска Църква ми предлага да вярвам, защото Ти, о непогрешима истино, си й го открил и не можеш нито да се излъжеш, нито да ме излъжеш.

3. Деяние на надежда.
Боже мой, надявам се, с твърдо упование, че ще ми дадеш, посредством Исус Христосовите достойнства, Твоята благодат на тоя свят, и, ако опазя заповедите Ти, – Твоята слава на оня свят; защото Ти си ми ги обещал и че Ти си съвършено верен в обещанията Си.

4. Деяние на любов.
Боже мой, обичам Те с всичкото си сърце, и повече от всички неща, защото Ти си безкрайно добър и любим, и обичам ближния си като себе си от любов към Тебе.

5. Деяние на благодарност.
Благодаря Ти, о боже мой, за гдето си ме изкупил и направил християнин; и за всички благодати, що съм получил от Тебе, през целия си живот и особено през този ден.
6. Деяние на прошение, преди изпита на съвестта.
Дай ми, о Боже милосърдни, благодатта да позная добре греховете си, както ще ми дадеш да ги позная на смъртния час и да почувствувам за тях изтинска скръб.

7. Изпит на съвестта.
Пред Бога да си дадем сметка, в какво сме Го обидили днес с милси, с желания, с думи, с дела или с изоставяне на доброто, що бяхме длъжни да правим.
(Тук се спираме, за да изпитваме съвестта си, после казваме):
Нека направим едно деяние на разкаяние и сетне да гледаме да бъдем в същото разположение, в което бяхме желали да се намерим на смъртния си час.
Боже мой, моля Ти се да ми простиш греховете, разкайвам се от все сърце, защото като съгреших, аз изгубих рая и заслужих пъкъла, но още повече се разкайвам, защото оскърбих безкрайната Ти добрина. Обещавам се, с Твоята благодат, никога вече да не Те оскърбявам.


8. Молитва за Църквата, за родителите и всички останали.

Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашие длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин.
Радвай се, благодатна Марио: Господ е с Тебе. Благословена си те между жените и благословен е плодът на Твоята утроба – Исус.
Вярвам с Бога, всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята. И в Исуса Христа, единствен Негов Син, Господ наш; Който се е заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпнат, умрял и погребан, слязъл в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога Отца всемогъщия, оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, светата католическа Църква, общението а телата и вечния живот. Амин.

9. Молитва за починалите.
Боже, създателю и Изкупителю на всички верни, прости им всички грехове, специално на ….. та благодарение на нашите умоления да получат прошката, която винаги са очаквали. Ти, Който живееш и царуваш в вековете на вековете. Амин.

10. Молитви към пресвета Богородица.
Спомни си, о всемилостива Дево Марио, че от века не се е чуло, някой да е прибегнал до твоето покровителство, да е призовал твоята помощ, да е поискал твоето ходатайство и да се е видял изоставен от тебе.
И аз, въодушевен от подобно упование, прибягвам към тебе, майко, дево на девиците, при тебе идвам, пред тебе заставам за грешния, задавен от сълзи.
Недей, о майко на Божието слово, недей оставя молбата ми без последствие, но чуй я и милостиво изслушай. Амин.
Под твоето покровителство прибягваме към тебе Света Богородице, недей презира молитвите ни, които ти отправяме в нашите нужди, но избавяй ни винаги от всяка опасност, о Дево славна и благословена. Амин.

11. Принасяне съня си на бога.
Боже мой, принасям съня си за Твоя слава и в съединение със съня, на който Исус Христос се е предавал през земния си живот; искам да се предам на сън само, за да подновя силата си, която ми е нужна, за да Ти служа.
12. Приготовление за смъртта, представлявана от съня.
Боже мой, знам, че последният ми час е неизвестен. Може би имам само един ден да живея; може би даже не ще стана от леглото, на което отивам да почивам. Дали съм в състоянието, в което бих искал да се намеря, когато ще се представя пред Тебе, за да получа присъда за блажена или нещастна вечност? О колко ще желая тогава да съм живял без грях и да съм Те обичал постоянно. Въведи ме още отсега в тези свети разположения. Да, Боже мой, мразя греха, обичам Те и искам да живея в Твоята любов. Амин.

13. Молитва при лягане.
При леглото се прекръстваме и казваме: в Твоите ръце, Господи, предавам духа си.

МОЛИТВА ЗА ТЕЖКО БОЛНИ
Приеми, Господи, своя раб (рабиня) в мястото, за което той се надява от Твоето милосърдие. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня) от всяка скръб. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Ной от Потопа. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Авраам от халдейския град Ур. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Йов от страданията му. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Мойсей от ръката на фараона.- Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Данаил от ямата на лъвовете.- Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил тримата младежи от горящата пещ и от ръката на нечестивия цар. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Давид от ръката на цар Саул и от ръката на Голиат. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня), както си освободил Петър и Павел от тъмниците. – Амин.
Освободи, Господи, своя раб (рабиня) чрез Исуса нашия Спасител, Който претърпя за нас горчива смърт и ни дари вечен живот. – Амин.

Да се помолим:
Препоръчвам Ти, Господи, Твоя раб (рабиня) … и молим Ти се, Господи Исусе Христе, Спасителю на света, да благоволиш да приемеш в радостта на Твоето царство този (тази), заради когото (която) в милосърдието Си, си слязъл на земята. Ако и да е грешил, не се е отрекъл от Отца и Сина и Свети Дух, но е вярвал и искрено обожавал Бога, Който е създал всичко.
След издъхване се казва: Помогнете, Божи светци, посрещнете го (я), ангели Господни, приемете му душата.
Представете я пред лика на Всевишния.
Да те приеме Христос, Който те призва и в лоното Авраамово ангели да те заведат.
И приемете му душата, представете я пред лика на Всевишния.
Вечен покой дай му (й), милостиви Господи, и светлина вечна да го озари.
Представете го (я) пред лика на Всевишния.

Да се помолим:
Препоръчваме Ти, Господи, Твоя раб (рабиня), умрял за този свят, да живее за тебе, и изтрий с прошката на Твоята преблага милост греховете, които той е извършил вследствие слабостта на човешката природа. Чрез Христа , нашия Господ. – Амин.


ЕДНА ОТ НАЙ – ПРЕКРАСНИТЕ МОЛИТВИ В СВЕТА.
Исусе Христе,
Свети Боже,
Майчице Богородице,
Пресвета Тройце,
Всички твои Ангели
И Архангели,
Слуги на Бога,
Слуги на светлината,
Мои небесни приятели,
Цялото ми същество
Ти принадлежи,
Сътвори твой дом в
Мен, използвай ме,
Прави с мен каквото
Пожелаеш,
За Славата на Бога,
И нека бъде Неговото
Царство на земята.

Св. Йоан

Благодарствена молитва
Благодаря Ти Господи за всичко, което ми даде през тази година.
Благодаря за слънчевите и за облачните дни.
Благодаря за спокойните и за трескавите тъмнини.
Благодаря за здравето и болестите, за радостите и тъгата.
Благодаря за всичко, което ми зае, и за това, което си поисках.
Благодаря за ласкавата усмивка и приятелската ръка, за любовта и всичко красиво и нежно.
За цветята и звездите и за съществуването на децата и добрите души.
Благодаря за самотата, за работата, за трудностите и сълзите.
За всичко, което ме доближи още повече до Тебе.
Благодаря, че ми запази живота, че ми даде покрив и прехрана.
Благодаря, Господи, благодаря!
Какво ли ще ми донесе новата година?
Каквото Ти решиш, но Те моля, дай ми:
Вяра – за да Те виждам във всичко.
Надежда – за да не се предавам.
Милосърдие – във всичко, което правя, мисля и желая.
Дай ми търпение и смирение.
Дай ми да се откъсна и да забравя себе си.
Дай ми Господи, това което знаеш, че е добре за мен, а аз не зная да го поискам.
Достатъчно изпитания, коитто да ме поддържат силен.
Винаги да имам сърци будно, слухът – наострен, ръцете и ума – в действие, и във всеки момент да бъда в състояние да изпълня Твоята Свята Воля.
Изсипи, Господи, благодатите Си върху всичко, които обичат и дай мир на целия свят.

Молитва след причастие от Отец Пио
Остани с мене Господи, защото трябва да Те виждам, за да не Те забравя. ти знаеш колко лесно Те изоставям.
Остани с мене Господи, защото съм слаб и имам нужда от Твоята сила, за да не падам толкова често.
Остани с мене Господи, защото Ти си мой живот и без Тебе оставам без плам.
Остани с мене Господи, защото Ти си моя светлина и без Тебе оставам в мрак.
Остани с мене Господи, за да ми явиш Волята Си!
Остани с мене Господи, за да чувам гласа Ти и да Те следвам.
Остани с мене Господи, защото искам да Те обичам и да живея винаги с Твоето присъствие.
Остани с мене Господи, ако искаш да Ти бъда верен!
Остани с мене Исусе, защото колкото и да е бедна душата ми, тя иска да бъде за Тебе кът на утеха и гнездо на обич.
Остани с мене Исусе, защото става късно и денят преваля ….
Животът си отива, смъртта, страшния съд, вечността наближават! И аз трябва да събера сили, за да не остана насред път. Затова имам нужда от Тебе.
Остани с мене Господи, Исусе защото става късно, а смъртта наближава. Мракът, изкушенията, хладината, кръстът, мъката ме плашат, и в тази нощ на изгнанията, аз имам много голяма нужда от Тебе, Исусе мой!
Остани с мене Исусе, защото в тази нощ на живота с много опасности аз имам нужда от Тебе. Стори така, че да мога да Те позная, както и Твоите ученици Те познаха при “преломяването на хляба”! Нека евхаристичното причастие бъде светлината, която разпръсква тъмата, силата, която ме поддържа и единствената радост на моето сърце.
Остани с мене Господи, защото в часа на смъртта искам да бъде с Тебе, ако не чрез причастието, то поне чрез благодатта и любовта.
Остани с мене Исусе! Не смея да Ти искам божествени утехи, защото не ги засужавам, но дара на Твоето присъствие – о, да! Него настоятелно Ти искам!
Остани с мене Исусе! Тебе единствен търся – Твоята любов, Твоята благодат, Твоята воля, Твоето сърце, Твоя Дух, защото Те обичам! И други награди не искам, освен тази: Да Те обичам аз все повече и повече с обич, непоклатима и постоянна! Да Те обичам с цялото си сърце тук на земята , за да продължа да Те обичам до съвършенството през цялата вечност!
МИЛОСЪДНИЙ ИСУСЕ, вярваме в Тебе и се уповаваме на Тебе.
Дойди на помощ на нашата неспособност и на нашата слабост.
Направи да можем да Те открием на всички човеции да им вдъхнем да Те обичат.
Изпълни с упование в безкрайността на Твоята Любов, да можем да се борим против злото, което ев нас и в света, за Твоя вечна слава и за наше спасение!