Ноември – Всички светци

ВСИЧКИ СВЕТЦИ
Църквата е установила този празник :
1. За да благодари на Бога за благодатите, с които той е украсил светците.
2. За да възбуди у нас силно желание да им подражаваме, за да се спасим.
3. Да ни подсети да се препоръчваме на техните молитви и ходатайство пред Бога.
4. Да почитаме и ония светци, чиито имена не са вписани в календара.
5. Да си припомняме какво нещо е Раят и как трябва да живеем за да станем достойни за него.
Говорейки за Рая, Апостол Павел (Посл.) казва: ” Преди 14г. бях грабнат и отнесен до третото небе, в Рая и чух неизказани думи, които човек не може да изговори.
Око не е виждало, ухо не е чувало и човек на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат “(Първо посл. до Коринт.).
….”Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви в небето.”
“Дойдете вие, благословени от Отца Ми, наследете царството приготвено от създанието на света ; защото гладен бях и Ми дадохте да ям ; жаден бях и Ме напоихте;
странник бях и Ме прибрахте ; гол бях и Ме облякохте ; болен бях и Ме посетихте ; в тъмница бях и Ме споходихте. Доколкото сте сторили за едного от тия Мои най – малки братя, Мене сте го сторили….”.

ВСИЧКИ СВЕТЦИ – Тържествена Литургия с монс. Румен Станев от 10.00ч. в енория “Пресвето Сърце Исусово”.
В своята проповед, той подчерта ролята на светците в нашия живот и тяхното застъпничество за нас пред Бога.
Хорът, допринесе с техните мелодични гласове, литургията да добие още по-тържествен вид.
ВСИЧКИ СВЕТЦИ НЕБЕСНИ МОЛЕТЕ СЕ ЗА НАС !!!
ПОЧИТАНИЕ НА НАШИТЕ ПОКОЙНИ БЛИЗКИ – Днес от 14.00ч. о.Младен Плачков в съслужение на о.Ивелин Генов отслужиха заупокойна литургия в гробищния парк.
О.Младен благослови верните , които бяха се погрижили гробовете на техните близки да изглеждат като градина с цветя.
В своите моливи, той призова Небесния Отец да приеме душите на нашите покойни близки.
За нашите покойни молитвите, които отправяме за тях са като “небесни цветя”….
.
ВЕЧЕН МИР ДАЙ ИМ ГОСПОДИ И ВЕЧНА СВЕТЛИНА ДА ГИ ОЗАРИ

Момент от Литургията с Монс.Румен Станев … кликнете ТУК

Момент от Литургията в Гробищния парк… кликнете ТУК

0