Празник на Божието Милосърдие

Според желанието на Господ Исус този празник трябва да се чества в първата неделя след Великден, което показва тясната връзка между него и пасхалната тайна на Изкуплението.Литургията в този ден прославя най-пълно Бога в тайната на Неговото Милосърдие.
Исус е свързал този празник с големи обещания. Най-голямото от тях Той обвързва със Светото Причастие, прието в този ден- това е обещанието за пълно опрощение на греховете и наказанията,т.е. благодатта, която получаваме единствено в тайнството на светото Кръщение.        “Величието на празника се изразява и в това, че всички, дори и онези, които едва в този ден се обръщат към Бога, могат да измолят всякакви благодати, стига да са в съгласие с Божията Воля.
През този ден са отворени недрата на Моето Милосърдие; Душата, която пристъпи към Изповед и Светото Причастие, ще получи пълно опрощение на своите грехове и наказания.
През този ден са  отворени всички Божии  врати, през които минават благодатите; нека никоя душа не се страхува да дойде при Мен, макар греховете й да са алени като пурпур.699”

Ако искате да видите клип за живота, чудесата и смъртта на Исус, кликнете Туhttps://www.youtube.com/watch?v=-Hsl5UG9O_cк

Клипа за Изображението на Милосърдния Исус е Тhttps://www.youtube.com/watch?v=P-GUFgFlRiEук

Днес на Литургията в 10.00, о.Ивелин в своята проповед, припомни моментът на срещата на Тома с Исус, когато той се провиква: “Господ мой и Бог мой“! Нека и ние като неговия ученик да кажем смело и открито тези думи.