Светли вторник-Великден трети ден

“Един умря за всички…та живите да живеят не вече за себе си, а за Онзи, Който умря за тях и възкръсна”(Ив.5,15)
Ако искате да видите клип  за Исус, кликнете  Тукhttps://www.youtube.com/watch?v=Oi6vopF5QNg.

По време на Литургия-о. Ивелин