Кръщения

КРЪЩЕНИЯ

1980 год. 106 деца
1981 год. 112 деца
1982 год. 126 деца
1983 год. 115 деца
1984 год. 142 деца
1985 год. 122 деца
1986 год. 105 деца
1987 год. 106 деца
1988 год. 110 деца
1989 год. 132 деца
1990 год. 127 деца
1991 год. 96 деца
1992 год. 104 деца
1993 год. 105 деца
1994 год. 86 деца
1995 год. 76 деца
1996 год. 70 деца
1997 год. 68 деца
1998 год. 58 деца
1999 год. 52 деца
2000 год. 40 деца
2001 год. 48 деца
2002 год. 67 деца
2003 год. 45 деца
2004 год. 51 деца
2005 год. 34 деца
2006 год. 58 деца
2007 год. 51 деца
2008 год. 54 деца
2009 год. 60 деца
2010 год. 60 деца
2011 год. xx деца
2012 год. xx деца
2013 год. xx деца
2014 год. xx деца
2015 год. xx деца
2016 год. xx деца
2017 год. xx деца
2018 год. 86 деца
2019 год. 72 деца
2020 год. 50 деца