ТРИДНИЦА в енория „Пресвето Сърце Исусово”

„Ще ви дам ново сърце и нов дух ще ви дам; ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът.  Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби.” (Иезекил 36, 26-27)

Тридницата, като период на засилена подготовка за Възкресение Христово, и тази година даде възможност на много хора да се замислят върху своя живот и вяра, да преоткрият Бог и да Му поискат прошка в Светата изповед.

За проповедник беше поканен отец Елко Терзийски, млад свещеник капуцин от Белозем, ръкоположен след промените и завършил семинария в Полша.

В своите проповеди отец Елко се спря върху темата за изповедта, като представи с конкретни примери етапите на греха – осъзнаване, покаяние, решение, обещание да не се греши и възхвала на Бога.  Проповедникът използвайки примери от Светото Писание, от живота на светците (особено на свети Франциск) и от личния си опит представи греха, който царува в нашето сърце и посочи пътя, който трябва да извървим, за да се освободим от него.  Примерът от книгата на пророк Иезекил за каменното сърце, което става сърце от плът, способно да обича и да се разкае, присъстваше често в неговите проповеди.

В своята неделна проповед, отец Елко подчерта навика, който имаме да се идентифицираме с нещата, които притежаваме, губейки нашата същност на Божии чеда и превръщайки се в нетрайни материални неща.

Тридницата протече по своята традиционна схема – с литургии в 6 и 10 сутринта, тържествено обожаване на Светото Причастие през целия ден, като в 14.00 часа имаше организиран Свет час, с участието на деца, младежи и верни от енорията.  Дните приключиха с проповед и тържествен благослов, като в последния ден на Тридницата, неделя, беше тържествено изпят химна Тебе Боже Хвалим.

Цялата Тридница беше белязана с чувство на съпричастност и молитва за мир в Украйна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.