Исусе, Ти Си Добрият Пастир!

В събота вечер беше организирано вечерно бдение по време, на което се проведе „Пътят на светлината“, който е съставен от четиринадесет стъпки, представляващи най-важните моменти, преживени от апостолите и последователите на Христос след неговото Възкресение. В него взеха участие свещеници, сестри и хора от всички възрасти. Бдението премина в молитви и песни, като се акцентираше върху молитвите за свещенически и монашески звания.
В неделя след сутрешната Литургия беше осветен новият дневен “Център за нуждаещи се хора“, който се намира в енорийския дом и е подготвен с помощта на щедрите дарения на енориашите. До края на есента се очаква той да заработи с пълен капацитет, като осигурява място за събиране, рехабилитация, забавления, молитва, топла храна и подслон за хора от различни възрасти и с различни нужди.