СВИДЕТЕЛСТВО НА ОБЩНОСТТА „ЧЕНАКОЛО“ ОТ ХЪРВАТСКА

По време на Светата Литургия, децата бяха повикани по име като отговаряха с готовност: ЕТО МЕ! Малките мисионери потвърдиха тяхната готовност казвайки молитвата: Господи Исусе, приемайки задължението да станем мисионери, искаме да Те следваме по улиците на нашия град. Има много деца по света, които нямат храна, не ходят на училище, които са болни и нямат средства да се лекуват. Ние приемаме тази мисия, за да може нашата солидарност да носи радост по целия свят.

ГОСТИ В ЕНОРИЯТА!

ОТЕЦ МИХАЛ ШЛАХЦЯК, ВЪЗКРЕСЕНЕЦ, НА ПОКЛОНИЧЕСТВО В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО С ГРУПА  ЕНОРЯШИ ОТ БУРГАС – ЕНОРИЯ”УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”. ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯТ ВИКАРИЙ НА ОТЦИТЕ КАПУЦИНИ ЗАЕДНО С ПРОВИНЦИАЛНИТЕ НАСТОЯТЕЛИ НА ОРДЕНА. МИР И ДОБРО! PACE E BENE!PAX ET BONUM! PEACE AND GOOD!

Синод на Епископите в Рим: нов устрем за разпространяване Евангелието на семейството

представители на Универсалната църква тръгват към Свети Петровия престол, за да размишляват върху “пастирските предизвикателства на семейството в контекста на евангелизацията.”