БОГОЯВЛЕНИЕ 2015

На 5 януари, както всяка година беше благословена водата, която символизира Кръщението на Исус и на всеки един християнин. Заедно с водата трябва всеки един от нас да се освети и обнови, за да води един живот изпълнен с добри дела според християнското учение. От този ден започва и благославянето на общината, училищата и детските градини, а всяка вечер по долупосочения график ще бъдат благословени семействата и домовете. Нека всеки един от нас да бъде едно Богоявление за всички братя и сестри, които срещаме в живота си!

ПРИЗНАТЕЛНОСТ, ЖАР И НАДЕЖДА!

Нашата енория показа и на практика своята готовност да помогне на ближния. Събираните дрехи в Адвентното време, бяха дарени на домове за деца и възрастни хора.
През първите дни на новата 2015 година група младежи, катехисти, майки, свещеник и сестри посетиха домът за деца и младежи в с. Зелениково, дарявайки им приятелство и радост.
Благодарим на всички, които подариха от времето си, както и различни материални дарения!
Тези моменти, срещи и преживявания с “най-бедните”, както ги нарича Исус, лишени несправедливо от справедливостта, която им принадлежи, ни помагат да се изграждаме като истински личности в обществото ни!
Да бъдем истински хора, да бъдем истински християни, за да бъдем свети!