Детско лято 2015

закрито с тържествена литургия в благодатното присъствие на мощите на Дон Боско, свещеник отдал живота си в грижа и закрила на деца и младежи. Тръгвайки си от детското лято казваме с усмивка до скоро на всички приятели, които срещнахме там!