Свет Адвент!

Отвори сърцата ни, Господи, та в това време на очакване на Исус да съумеем да Ти отделим място в нашия живот. Очакваме те, Исусе, със запалени светилници! Ела за света и за нас!