Месец Юни – с неговите празници и събития

ПРАЗНИК НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ Св. Петър: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че Ти си Христос, Синът Божий.“ (Йоан 6, 61-70). Св. Павел: “животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.” […]