25.03.Световен ден на младежите

Днес 25.03.2018год. е посветен на младежитe

Покойният  Папа Йоан Павел|| също , както Папа Франциск много обичаше младежите.Милиони са се стичали на младежките срещи, за да чуят неговите думи.
На 15.08.1983год.- Лурд, в подземната базилика, в един момент Папата задава въпрос:”Кажи ми каква е твоята любов и ще ти кажа кой си”, на което младежите отговарят с възторжени възгласи.След като изчаква да отмине бурята от емоции, Папата продължава:”Пътят на любовта в подражание на Христос е път труден и пълен с изисквания.(…)Трябва да бъдем реалисти. Онези, които ви говорят само за спотанността, за лесния път, ви мамят.(…)Бъдете съзнателни хора.Не заглушавайте съвестта си. Не я деформирайте. Назовавайте доброто и злото по име.Не ще съумеете да избегнете конфликтите, които се съдържат в едно общество, чиито недостатъци са ви добре известни. Трябва най- напред смело да изградим в самите себе си модела на бъдещото желано от нас общество”.